Nevalstiskajās organizācijās

Skaistā un saulainā laikā, no 09. līdz 11. augustam, burvīgā Dzeņu māju atmosfērā, Preiļu pagastā notika biedrības “Savai skolai” projekta Nr.22-03-AL21-A019.2206-000001 “Laba pašsajūta – pilnvērtīgas dzīves pamats” realizācija. Pavasarī Vietējā rīcības grupa Preiļu rajona partnerība atbalstīja un Lauku atbalsta dienests apstiprināja Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta iesniegumu, kura mērķis bija organizēt mācību nometni, lai uzlabotu dalībnieku fizisko, mentālo un garīgo veselību. Mērķa grupa – Preiļu novada skolotāji, kuri izslimojuši COVID-19, kuriem jau divus gadus bija jāstrādā paaugstinātas spriedzes apstākļos, gan strādājot un organizējot darbu attālināti, gan arī šajos apstākļos ieviešot jauno kompetenču programmu, kas prasa regulāru pārslodzi, strādājot gan vakaros, gan brīvdienās.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 4401,22 EUR, tajā skaitā Lauku atbalsta dienesta ES LEADER finansējums 3961,10 EUR un 10% – 440,12 EUR, pateicoties biedrības valdes priekšsēdētāja Jura Erta atbalstam, tika finansēti no biedrības “Savai skolai” līdzekļiem.

Projekta aktivitātēs piedalījās 19 mācību nometnes dalībnieces, kuras Kaspara Vendeļa vadībā apguva zināšanas, par to, kā būt labbūtībā un komfortā ar sevi, kā pareizi norūdoties nostiprināt savu nervu sistēmu un uzlabot imunitāti. Zinaīdas Mūrnieces vadībā tika izprasta elpas fizioloģija un tās nozīme cilvēka veselībā, kā arī notika vakara meditācijas, tika apgūta elpošanas prakse Cigun, notika sevis sajušana, izmantojot apzinātas elpošanas metodi, kā arī apgūta limfatiskās sistēmas iekustināšanas metode. Kristīnes Stašulānes vadībā tika apgūta ēterisko eļļu ietekme uz cilvēka emocionālo stāvokli, kā arī sevis sajušana un iepazīšana caur dabas elementiem, izprotot interocepcijas  metodi dabā. Ivetas Grušņikovas vadībā tika apgūta neirografikas metode – iemācot ieraudzīt risinājumus emocionāliem sastrēgumiem un palīdzot pārvarēt šķēršļus sarežģītās dzīves situācijās. Visām mācību nometnes dalībniecēm neaizmirstams būs kakao ceremonijas vakars  ar skaņām, dejām un kustībām.

Nesen, veiksmīgu darbu uzsākušais, Preiļu novada uzņēmums SIA “Aglyuna muna sāta” Andra Valaiņa un Jāņa Priedes vadībā, mācību nometnes laikā rūpējās par veselīgām un garšīgām ēdienreizēm. Paldies mācību nometnes vadītājai Lidijai Ceriņai, paldies visām foršajām dalībniecēm un zinošajiem lektoriem! Paldies Dzeņu māju saimniecei Kristīnei Stašulānei par mājīgu atmosfēras radīšanu! Lai jaunas, radošas idejas, veselība mums visiem!

Informāciju sagatavojusi

projekta vadītāja
Maruta Plivda