Nevalstiskajās organizācijās Pagastos
Logo
logo

23. un 24. septembrī biedrība "Sabiedriskais centrs "Līči"" realizēja projektu "Baha ziedu terapija fiziskās un emocionālās veselības kontekstā". Projekta ietvaros Preiļu pagasta Dzeņu mājās uz intensīvām divu dienu apmācībām pulcējās 20 Preiļu novada sievietes. Dalībnieces iepazinās ar patstāvīgu ārstniecības metodi, kurā ar savvaļas līdzekļu palīdzību tiek atjaunots cilvēka dabiskais emocionālais līdzsvars. Ar jauno metodi iepazīstināja atraktīvā un šarmantā Baha ziedu terapeite Jolanta Tabaka. Baha ziedu terapijas metodi 1928. gadā ieviesa angļu ārsts-ķirurgs, homeopāts un bakteriologs Edvards Bahs. Latvijā šī metode ir pazīstama jau 15 gadus.

Visi cilvēki domā un jūt emocijas, bet dažādi reaģē uz vienu un to pašu notikumu. Prāts, domas un emocijas ir tie aspekti, kuri tieši un būtiski ietekmē katra cilvēka fizisko un mentālo veselību. Ar metodes palīdzību tiek līdzsvaroti tie psihoemocionālie stāvokļi, kuri ir izraisījuši emocionālus traucējumus vai fiziskas slimības. Projekta realizācijas rezultātā tika sasniegts mērķis veicināt izpratni par emocionālās un fiziskās veselības saistību iepazīstot Baha ziedu terapiju. Projekta dalībnieces iemācījās atpazīt 38 dažādus emocionālos stāvokļus (bailes, šaubas, nepacietību, zemu pašvērtējumu, neziņu, pārlieku lielu atbildību, skumjām, nomāktību, trauksmi, aizvainojumu u. c.), kuru ietekme nosaka cilvēka emocionālo labsajūtu, arī fizisko veselību un dzīves kvalitāti.

Projektu atbalsta Lauku atbalsta dienesta administrētais Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Preiļu - Līvānu novadu partnerība "Kūpā" un Preiļu novada pašvaldība. Projekta kopējās izmaksas 1516,82 EUR, t. sk., 1365,14 EUR 90 % ELFLA finansējums, 151,68 EUR 10 % Preiļu novada pašvaldības atbalsts.

Informāciju sagatavoja

Biedrības “Sabiedriskais centrs “Līči””
valdes priekšsēdētāja un projekta vadītāja
Maruta Plivda