Biedrība "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" Mazo grantu projektu konkursā "Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023" saņēmusi daļēju finansiālu atbalstu projekta "Biedrības "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" attīstības stratēģijas izstrāde organizācijas efektīvai un ilgtspējīgai darbībai" (līguma nr. MG 23/18) īstenošanai.

Projekta aktivitāšu rezultātā Preiļu novada nevalstiskā sektora pārstāvji apgūs teorētiskās zināšanas organizāciju stratēģiskajā plānošanā, savukārt, mācību praktiskajā daļā tiks izvērtēta biedrības "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" 25 gadu darbība, izanalizēts tās devums pilsoniskajai sabiedrībai, izcelts vērtīgākais un nosprausti turpmākie darbības mērķi modernai, efektīvai un ilgtspējīgai turpmākai darbībai un eksperta vadībā izvirzīs organizācijas turpmākās  darbības stratēģiskos mērķus, atbilstoši organizācijas biedru un novada sabiedrības vajadzībām.

12. jūnijā Preiļu novada, Preiļu pagasta Dzeņu mājās tiks organizēta mācību diena, kurā iekļauta teorētiskā un praktiskā daļa. 
Projekta aktivitātēs piedalīsies vismaz 25 biedrības "Preiļu nevalstisko organizāciju centrs" biedri un citu NVO pārstāvji. Otra aktivitāte - izstrādāto stratēģisko virzienu prezentācija, ko profesionāli apstrādās mācību eksperte, tiks prezentēta šī gada augustā, tiešsaistē. Eksperta pakalpojumu projekta aktivitāšu īstenošanai sniegs Marika Rudzīte Griķe. Projekta kopējās izmaksas 900 EUR, piešķirtais granta finansējums 430 EUR.

Projektu finansiāli atbalsta Preiļu novada pašvaldība, Mazo grantu projektu konkursu "Iedzīvotāji veido savu vidi – 2023" administrē Viduslatgales pārnovadu fonds.

Informāciju sagatavoja

Ineta Liepniece

Vecākā eksperte sadarbībā ar NVO
ineta.liepniece [at] preili.lv