Gadam noslēdzoties, tika pabeigts biedrības ‘’Nīdermuižas draudze’’ ELFLA atklātā projektu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma: “19.2. Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”, aktivitātes: 19.2.2. ‘”Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas.” Projekts Nr.22-O3-AL21- AO19.22O4-OOOOO5 ‘’Nīdermuižas baznīcas žoga un vārtu renovācija, pagalma infrastruktūras sakārtošana’’. Projekta kopējā summa 28079,20 EUR.

Projekta mērķis: Atjaunot žoga un vārtu dakstiņus vēsturiskā izskatā, uzlabot baznīcas pagalma infrastruktūru, ieviest modernās tehnoloģijas pielietošanu. Darbus veica SIA “AVERITA”.

Paldies sakām SIA “AVERITA” par labu sadarbību un kvalitatīvu darbu veikšanu. Paldies Preiļu novada domei par līdzfinansējumu un visiem Nīdermuižas baznīcas draudzes ļaudīm par atbalstu.

Informāciju sagatavojusi

Natālija Rubīne