Biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” sadarbībā ar nodibinājumu “Viduslatgales pārnovadu fonds” ir īstenojusi projektu “Silto smilšu nodarbības bērniem ar autismu, autiskā spektra traucējumiem”. Projekts tika nodrošināts pateicoties Preiļu novada domes piešķirtajam finansējumam un Viduslatgales pārnovadu fonda aktivitātei “Iedzīvotāji veido savu vidi”.

Projektā īstenotā aktivitāte – novadītas silto smilšu nodarbības trijiem Preiļu un Līvānu novadu bērniem ar autismu, autiskā spektra traucējumiem, tika noorganizētas individuālās nodarbības, ar katru bērnu strādājot 12 individuālās nodarbībās. Šīs nodarbības vadīja Biedrības ““Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” silto smilšu speciālistes Ligita Rubīne un Sanita Loginova.

Galvenais projekta rezultāts, ieguvums  – 3 Preiļu un Līvānu novada bērniem ir stiprināta bērnu garīgā veselība un bērnu vispārējā attīstība, bērniem ir stiprinātas apzināšanas un paškontroles prasmes.

Biedrība ““Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”” un bērnu vecāki pateicas Preiļu novada domei par nodrošināto finansējumu, Viduslatgales pārnovadu fonda komandai un ikvienam iesaistītajam, kurš ir devis ieguldījumu šāda veida aktivitāšu norisei Preiļos.

Informāciju sagatavoja:

Kristīne Priževoite

Biedrības „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis”” brīvprātīgā