Valstī

“Kā pārvaldīsim savu daudzdzīvokļu māju 2023. gadā? Kas jauns sagaida namu pārvaldīšanu 2023. gadā? Kā un vai Tev ir iespēja to ietekmēt?”
Lektore D.Vārna, Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācijas “Mājoklis” valdes pr.sēd.

Pēc semināra būs iespēja uzdot jautājumus, piedalīties diskusijā ar Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību Asociācijas “Mājoklis” reģionālo nodaļu vadītājiem.

Latvijas Dzīvokļu īpašnieku biedrību asociācija “Mājoklis” ir neatkarīga bezpeļņas organizācija, kas dibināta 2022. gada augustā, darbojas visā Latvijā, lai atbalstītu dzīvokļu īpašniekus un to izveidotās biedrības un pārstāvētu to intereses Rīgā, reģionos, valsts un starptautiskā līmenī. Asociācijā šobrīd ir vairāk kā 50 biedru.

Asociācijas misija ir atbalstīt mājokļu attīstību, īstenojot uz zināšanām balstītas aktivitātes, piemēram, apmācības, konsultācijas, starptautiskos sadarbības projektus un nodrošināt savu biedru atbalstu.

Asociācija aktīvi iesaistās mājokļu politikas likumdošanā un ir Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras sadarbības biedrs un partneris. Saskaņā ar Igaunijas dzīvokļu īpašnieku biedrību savienības EKYL rekomendāciju, 2023.gadā Asociācija gatavojas iestāties Eiropas Sabiedrisko, kooperatīvo un mājokļu federācijā HOUSING EUROPE un jūnijā organizēt Mājokļu konferenci.

Asociācija 2022. gada novembrī izveidoja reģionālās nodaļas Kurzemē, Zemgalē, Rīgā, Vidzemē un Pierīgā un jau šobrīd aktīvi darbojas likumdošanas procesā, risina būtiskus jautājumus nozarē, gūst informatīvo, juridisko un metodisko atbalstu nozares jautājumos.

E-seminārs notiks: 2023. gada 19. janvārī plkst. 17.00-18.00 MS Teams platformā.

Semināra programma:

  • Kas ir Asociācija “Mājoklis”?
  • Svarīgākais, kas katram dzīvokļa īpašniekam/biedrībai būtu jāzina par mājas apsaimniekošanu;
  • Būtiskākie jaunumi namu pārvaldīšanā 2023.gadā!

Reģistrācija: rakstot uz info@majoklis.lv, zvanot uz tel. +371 29199108 vai piesakoties.

Vairāk par Asociāciju “Mājoklis”: www.majoklis.lv

Asociācijas “Mājoklis”

Valdes priekšsēdētāja Dace Vārna
tālr.: +371 29199108
e-pasts: info@majoklis.lv