Izglītībā

Starptautiskā gājputnu atgriešanās reģistrācijas programma “Dzīvais pavasaris” (Spring Alive), ko Latvijā koordinē Latvijas Ornitoloģijas biedrība, aicina bērnus vecumā līdz 16 gadiem piedalīties zīmējumu konkursā “Es vēroju putnus”.

Konkursa dalībniekam jāiesniedz ar roku zīmēts zīmējums, kurā būtu atainota putnu un dabas vērošana, paturot prātā atbildīga un uzmanīga putnu vērotāja rīcības pamatprincipus.

Dalībnieks var iesniegt konkursam izvērtēšanai tikai vienu zīmējumu, norādot savu vārdu, uzvārdu, vecumu, kontaktinformāciju. Zīmējumu, to augšuplādējot tiešsaistē www.springalive.net vai adresējot Latvijas Ornitoloģijas biedrībai e-pastā putni@lob.lv vai sūtot pa pastu LOB, Skolas ielā 3, Rīgā, LV-1010, jāiesniedz līdz 2020. gada 21. jūnijam. Konkursa balvu fondā ir putnu vērotājiem noderīgas lietas veiksmīgai būšanai dabā.

Darbus divās vecuma kategorijās – vecuma grupā līdz 9 gadiem un vecuma grupā no 10 līdz 16 gadiem – vērtēs starptautiska žūrija, kurā būs “BirdLife International”, “Spring Alive”, “Heidelberg Cement” pārstāvji. Konkursa rezultāti tiks izziņoti vietnē www.springalive.net līdz 2020. gada 31. jūlijam un individuāli uzvarētājiem.

“Dzīvais pavasaris” ir starptautisks projekts, kura mērķis ir radīt bērnos interesi par putniem un to aizsardzību, ļaujot piedzīvot putnu migrācijas burvību pašu acīm un kura 2020. gada tēma ir kā kļūt par labu putnu vērotāju.

Projekta būtība ir bērniem, viņu ģimenēm, draugiem, skolotājiem Eiropā, Āzijā un Āfrikā vairot izpratni par gājputnu sugu aizsardzības nepieciešamību, mudinot tos pašiem vērot putnus un ziņot par gājputnu – baltā stārķa, bezdelīgas, svīres, dzeguzes, bišu dzeņa, krastu čurkstes un smilšu tārtiņa – novērojumiem savā apkaimē, reģistrējot tos tiešsaistē.

Projektu jau desmito gadu koordinē starptautiskā dabas aizsardzības organizāciju savienība “BirdLife International”, ko Latvijā pārstāv Latvijas Ornitoloģijas biedrība. Projekta īstenošanu jau otro gadu finansiāli atbalsta “BirdLife International” sadarbības partneris – starptautiskais uzņēmums “HeidelbergCement”. Plašāk: www.springalive.net.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība ir lielākā dabas organizācija Latvijā, kura ir starptautiskās putnu aizsardzības organizācijas “BirdLife International” pārstāve Latvijā. Plašāk: www.lob.lv  un Facebook.com/LOB.LV .

Informāciju sagatavoja:

Kitija Balcare,
Latvijas Ornitoloģijas biedrības īstenotā projekta “Dzīvais pavasaris” koordinatore Latvijā
Mob. tālr. +371 29683396 | E-pasts: kitija@lob.lv