Izglītībā

Viens no konkursa-izstādes mērķiem – sekmēt bērnu un jauniešu kultūras vērtību izpratni, to saglabāšanu un pārmantošanu, radošo pašizpausmes attīstību, piederības sajūtu Latvijai. Konkursa tēma – Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi.

Dalībnieki tika aicināti iepazīt un pētīt savas dzīvesvietas vēsturi, kultūrvēsturisko mantojumu, nozīmīgas un raksturīgas vietas savā apkaimē, apzināt ievērojamas personības, akcentēt raksturīgo, būtisko vidē, dabā, kultūrā, vēsturē, valodā, sabiedrībā un tās norisēs pagātnē un mūsdienās, nākotnes vīzijā, redzējumā par Latviju, savu pilsētu, ciemu, skolu.

Jaunieši ar saviem darbiem apliecināja savu radošumu, fantāziju un iztēli, paužot savu attieksmi un radot laikmetīgus mākslas darbus. Izstādi "Preiļu Toņi un pustoņi" varēja aplūkot digitālajā formātā. Aktuālās tēmas, kas redzamas autoru darbos - tautas dejas, kora dziedātāji, tradīcijas, arhitektūra, daba, iedvesma rasta arī tautas dziesmās. Tika iesniegti gan individuālie darbi, gan kopdarbi, bija arī grupas darbs. Paldies visiem konkursa dalībniekiem - bērniem un jauniešiem, pedagogiem par atsaucību, radošumu, ieguldīto darbu, pacietību, mīlestību un dalību konkursā!

Konkursa 1. kārtas darbus vērtēja Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra izveidota vērtēšanas komisija:

  • Anita Puncule – Memoriālo muzeju apvienības Raiņa muzeja "Jasmuiža" vecākā speciāliste, māksliniece, ar pedagoģisko pieredzi darbā ar bērniem un jauniešiem,
  • Raivo Andersons – Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra interešu izglītības programmas "Keramika" skolotājs, Preiļu Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas pedagogs.

Dalībai konkursa 2. kārtā izvirzīti 10 vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbi no Preiļu 2. vidusskolas, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas, Riebiņu vidusskolas, Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra. Pašlaik mākslas darbi atrodas izstādē Daugavpilī.

Saraksts ar izvirzītajiem darbiem, to autoriem, pieejams šeit: 

Konkurss-izstāde ir laba iespēja iepazīt bērniem un jauniešiem aktuālo, redzēt paveikto un izvērtēt sasniegto, atklāt, cik varoši, radoši un interesanti esam viens otram!

Konkursa 2. kārtā Preiļu novads tiks pārstāvēts arī radošo industriju jomā ar divām animācijas filmiņām:

Konkursa "Latgales toņi un pustoņi" Tērpu skatē Daugavpilī ar tērpu kolekciju "Babas lupatņīks" piedalīsies arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra Modes mākslas studijas četri audzēkņi (skolotāja Ilona Abdulajeva).

Paldies skolotājiem Innai Zenovjevai, Rutai Vjaksei, Vijai Kokorietei, Kazimiram Anspakam, Ilonai Abdulajevai par ieguldīto darbu. Lai visiem jaunajiem māksliniekiem veiksme konkursā Daugavpilī 20. aprīlī un radoša iedvesma arī turpmāk!

Informāciju sagatavoja

Anita Kolosova

Direktores vietniece - 4.stāvs
anita.kolosova [at] preili.lv