Izglītībā

Tāpat kā visās izglītības iestādēs, arī Preiļu novada Bērnu un jauniešu centrā pulciņu telpās bērnu balsis nedzird, tomēr visi “Namiņa” pedagogi ir atraduši veidus kā ar audzēkņiem darbu organizēt attālināti un nodarbības turpinās.

Darba formas ir dažādas, bet pedagogi ir noskaņoti pozitīvi un arī audzēkņiem ir prieks, ka ir iespēja turpināt darīt to, kas ļoti patīk!

Attālinātās nodarbības ir ieviesušas dažādas izmaiņas gan audzēkņu, gan pedagogu ikdienā, taču radošie pedagogi ir atraduši katrs sev labāko veidu kā kontaktēties ar saviem audzēkņiem un viņu vecākiem, lai audzināšanas un radošās attīstības process varētu turpināties. Pulciņu skolotāji sazinās ar saviem audzēkņiem un vecākiem gan telefoniski, gan piegādājot audzēkņiem uz mājām darbam nepieciešamos materiālus, gan pašiem veidojot ideju lapas ar darba gaitas aprakstiem, gan internetā pieejamiem resursiem, kā arī izmantojot WhatsApp lietotnes video, audio zvanus un sarakstes, un, protams,  E-klases platformas iespējas  caur dienasgrāmatām un e-pastiem.

Šis laiks patiešām ir neparasts un nav viegls mums it visiem, bet, lai vai kā, rit mācību gada priekšpēdējā nedēļa un tiek apkopoti arī visa mācību gada, tai skaitā, arī attālināto nodarbību procesa darba, rezultāti.

Pašlaik pulciņu pedagogi gatavo arī savu interešu izglītības programmu mācību gada pārskata prezentācijas, papildina metodiskos materiālus, gatavo audzēkņu darbu ”virtuālās izstādes”, apkopo rezultātus ar visām veiksmēm, izaicinājumiem un dažādiem pārbaudījumiem, kas bija klāt šajā mācību gadā un tika izdzīvoti.

Un vēl…. IR SĀKUSIES ARĪ AUDZĒKŅU UZŅEMŠANA PULCIŅOS JAUNAJAM MĀCĪBU GADAM… gribas cerēt…., ka NE ATTĀLINĀTI….

Piedāvājam arī īsu fotoieskatu – mazu daļiņu, kā pulciņi savus darbus veic ATTĀLINĀTI – pavisam nopietni un nedaudz ar humoru!…

Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora vietniece
+371 26363252