Labklājības pārvaldē

Preiļu novada Labklājības pārvaldē jau kopš 2003. gada darbojas vecāku, kuri audzina bērnu ar īpašām vajadzībām, atbalsta grupa, kuru vada Velku biedrības psihologs Ilze Lielpētere.

Iniciatīva par šādas atbalsta grupas izveidi nāca no pašiem vecākiem, kuri, piedaloties Velku biedrības organizētajās nometnēs, uzzināja par šāda atbalsta veida iespējamību, jo ģimenē ienākot bērnam ar īpašām vajadzībām, ir tik daudz emociju, jautājumu, pārdzīvojumu, ka ne reti paši ģimenes locekļi ar to nevar tikt galā. Tāds arī bija sākotnējais atbalsta grupas izveides mērķis – tapt uzklausītiem, jo otru saprast var tikai tas, kurš pats savā dzīvē ir saskāries ar līdzīgu situāciju.

No atbalsta grupas dalībniekiem izskan tikai pozitīvas atsauksmes – ir paplašinājies redzesloks, tiek iegūta jauna informācija. Tāpat Velku biedrība piedāvā iespēju apmeklēt seminārus, konferences, nometnes, kur var tikties gan ar domubiedriem, gan augsta līmeņa speciālistiem. Vairākas atbalsta grupas dalībnieces apmeklējušas sociālo pakalpojumu sniedzējus Somijā un Zviedrijā, lai gūtu ieskatu bērnu ar īpašām vajadzībām aprūpē Skandināvijas valstīs. Izglītošanās iespēja Velku biedrībā ir pieejama ikvienam interesentam, ne tikai atbalsta grupas dalībniekiem – vairāk informācijas var iegūt biedrības mājas lapā.

Viena no atbalsta grupas ilggadējām dalībniecēm Anastasija uzsver, ka atbalsta grupa – tā ir iespēja augt un attīstīties. Ar pozitīvām emocijām tiek atsaukts atmiņā laiks, kad viņai bija iespēja līdzdarboties Velku biedrības projektā, rakstot savas pieredzes stāstus par izdzīvoto kopā ar savu bērnu ar īpašām vajadzībām. Šis un citu mammu stāsts apkopots brošūrā “Es arī attīstos!”, kas kopā ar tāda paša nosaukuma Beritas Lāgerheimas grāmatu ir pieejama Preiļu Galvenajā bibliotēkā. Anastasija uzsver, ka ir ļoti pateicīga par iespēju līdzdarboties atbalsta grupā. “Laikā, kad esi juties bēdu nospiests un nespējīgs piecelties, Velku biedrība kā Eņģeļi parādījās vajadzīgajā brīdī un palīdzēja piecelties, jo ir cilvēki ar plašu dvēseli.” – tā stāsta Anastasija.

Atbalsta grupa ir bezmaksas, tā ir atvērta jauniem dalībniekiem un tajā var iesaistīties jebkurš interesents no Preiļu un kaimiņu novadiem (Preiļu atbalsta grupas koordinators ir Iveta Amosova, mob.tel.: +371 22054898). Tikšanās notiek vienu reizi mēnesī aptuveni septiņas reizes gadā, izņemot vasaras periodu, Preiļu novada Labklājības pārvaldes telpās. Katrā nodarbībā tiek pārrunāta sava tēma – aplūkojamo tēmu sarakstu sastāda paši vecāki kopā ar grupas vadītāju, visbiežāk tiek pārrunāti paaudžu un ģimenes attiecību jautājumi. Aicinām izmantot iespēju, iesaistoties atbalsta grupas darbībā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Labklājības pārvaldes
direktora vietnieks administratīvi saimnieciskajos jautājumos
Anita Gāga