Preiļu novadā Pašvaldībā

Tāpat kā katru gadu, arī šogad Preiļu novada pašvaldība bērniem sarūpēs Ziemassvētkos dāvanas – saldumu pakas. Preiļu novada domes 26. novembra sēdē deputāti apstiprināja dāvanu lielumu.

Pirmsskolas bērniem un 1.- 4. klašu skolēniem katram tiks pasniegta saldumu paka 4,50 eiro apmērā. Ziemassvētku dāvanas lielums skolas klašu kolektīviem, pašdarbības kolektīviem un sporta komandām noteikts 20 eiro apmērā. Līdzekļi Ziemassvētku dāvanu iegādei saskaņā ar iestāžu piestādītajiem sarakstiem tiks novirzīti no budžeta sadaļas „Pārējie izglītības pakalpojumi”.

Par Ziemassvētku dāvanu pasniegšanu bērniem, skolēniem un kolektīviem vienosies atbildīgie speciālisti un iestāžu vadītāji, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus sakarā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste