Izglītībā

Nupat – maija sākumā, Čehijas pilsētiņā Lidice ir noslēgusies bērnu mākslas konkursa “Lidice 2020” darbu izvērtēšana un 10.maijā oficiāli tika izsludināti konkursa rezultāti.

Kopumā Čehijas konkursam tika iesūtīti vairāk nekā 22 tūkstoši bērnu darbi no visas pasaules. No Latvijas uz konkursu Lidicē pavisam tika nosūtīti 230 darbi un 50 darbi ir iekļuvuši apbalvoto vidū. Pēc vērtēšanas komisijas lēmuma, Latvijas bērniem ir piešķirtas 7 medaļas un 43 atzinības raksti. Un vienu no ATZINĪBAS RAKSTIEM saņems arī Preiļu mūzikas un mākslas skolas audzēkne Teilāne Marta (14 gadi), skolotāja Anita Puncule.

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālā asambleja 2020.gadu ir pasludinājusi par STARPTAUTISKO AUGU AIZSARDZĪBAS GADU un atsaucoties šim aicinājumam, 48.Starptautiskajam bērnu mākslas konkursam “Lidice 2020” tika piedāvāta tēma “AINAVA”.

Preiļu novadu ar saviem darbiem starptautiskajā konkursā pārstāvēja 6 audzēkņi no Preiļu mūzikas un mākslas skolas un 1 audzēknis no Preiļu novada bērnu un jauniešu centra.

Godalgoto autoru darbus var apskatīt mājas lapā.

Anita Kolosova,
Preiļu novada BJC direktora vietniece
+371 28641149, +371 65381395