Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Ar šādu nosaukumu 15.decembrī Latvijas Pašvaldību savienība (tālāk – LPS) rīkoja vebināru sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministriju (tālāk – LR ĀM), kurā vairākas pašvaldības stāstīja par savu pieredzi sadarbībā ar Austrumu partnerības valstīm – Gruziju, Moldovu un Ukrainu Eiropas Vietējās solidaritātes dienu ietvaros.

Pandēmijas ierobežojumu apstākļos pašvaldībām bija jāatraisa savs radošums, jārod iedvesma, jāizdara neiespējamais un jārada attīstības sadarbības aktivitātes neklātienē. Radās vairāki video, lai pateiktu partneriem Austrumu partnerības valstīs, ka sadarbībai nav robežu, ka sadarbības tēmas nepārtraukti var padziļināt vai izvēlēties jaunas aktualitātes.

Ar nacionālajā mērogā noteiktajām sadarbības tēmām ar Austrumu partnerības valstīm vebinārā iepazīstināja LR ĀM Ekonomisko attiecību un attīstības sadarbības politikas departamenta direktors Reinis Trokša. Četru pašvaldību – Kuldīgas, Preiļu, Skrundas un Valkas novada pārstāvji stāstīja par attīstības sadarbības aktivitātēm pandēmijas laikā, lai iedvesmotu jauniem pasākumiem nākamgad arī citus.

Latvijas Pašvaldību savienības 29.jubilejas dienā tika paziņotas balvas labākajiem pašvaldību veidotajiem video, bet vebināra skatītāju balsojumā no 6 piedāvātajām filmiņām uzvarēja Preiļu novada pašvaldības veidotais  «Eiropas Vietējās solidaritātes dienas Preiļos»

 Otrs Preiļu video ir «Ilgtspējīgas attīstības mēķi. Preiļu novads»

 LPS YouTube sadaļā «Attīstības sadarbība» var noskatīties visus video – gan vebinārā redzētos, gan aizkadrā palikušos, ko LPS un pašvaldības veidojušas par attīstības sadarbības un ilgtspējīgas attīstības mērķu tematiku!

Video un citas projekta aktivitātes tika realizētas Eiropas Komisijas līdzfinansēta projekta “Strādājot kopā iespēju sniegšanai vietējām un reģionālajām pašvaldībām attīstības veicināšanai ES partnervalstīs” ietvaros ar aktīvu Agitas Kaupužas, LPS pārstāvniecības Briselē vadītājas iesaistīšanos un citu LPS darbinieku atbalstu.

Elita Jermolajeva,

Preiļu novada domes Attīstības daļas vadītāja