Pašvaldībā

ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 20. jūlijā.

  1. Par Preiļu novada pašvaldības komisiju nolikumu apstiprināšanu.
  2. Par telpu patapinājumu biedrībai.
  3. Par medību platību izmantošanas tiesībām.
  4. Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līguma slēgšanu.