Pašvaldībā Iedzīvotājiem
Datums Sēdes nosaukums Laiks
22. aprīlī Finanšu komitejas sēde plkst. 10:00
23. aprīlī Attīstības un infrastruktūras komitejas sēde plkst. 10:00
23. aprīlī Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde plkst. 14:00
30. aprīlī Novada domes sēde plkst. 10:00