Pašvaldībā
Datums Sēdes nosaukums Laiks
21. maijā Apvienoto komiteju sēde plkst. 10:00
28. maijā Novada domes sēde plkst. 10:00