22. janvārī Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra telpās norisinājās novada Kopienas resursa centra atvēršanas svētki.

Sarīkojumā piedalījās un ar svinīgām uzrunām uzstājās Preiļu novada pašvaldības un iestāžu pārstāvji, kopienas aktīvisti, bērni un viņu vecāki, kolēģi no Vārkavas un Rēzeknes novadu pašvaldībām, kā arī sadarbības partneri – Izglītības iniciatīvu centrs un British Council pārstāvniecība Latvijā.

Pasākumu ar muzikāliem sveicieniem bagātināja Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra popgrupas “Lāsītes 3” un “Lāsītes 7” kopā ar vadītāju Dainu Erti. Pēc svētku uzrunām visi klātesošie tika pulcināti piedalīties kopīgā radošā aktivitātē – keramikas puķu podiņu izgatavošanā Preiļu novada Bērnu un jauniešu centra keramikas pulciņa vadītāja Raivo Andersona vadībā. Pēc puķu podiņu apdedzināšanas keramikas ceplī, tie dosies uz Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centru, kur dažādās attīstošās nodarbībās tos izmantos Dienas aprūpes centra apmeklētāji.

Kopienas resursu centrs Preiļos, kā viena no projekta gaitā īstenotajām aktivitātēm, tapis Izglītības iniciatīvu centra sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā īstenotajā izglītojošā iniciatīvā “Darbīgās kopienas”.

Kopienas resursu centra galvenā ideja ir attīstīt izglītības iestādes un vietējās kopienas sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas, kā arī sociālās uzņēmējdarbības veicināšanu. Turpmāk centrs būs vieta, kur novada iedzīvotāji varēs tikties un realizēt savas idejas vietējās kopienas attīstībai. Centrā un ārpus tā notiks Preiļu novada iedzīvotājiem saistošu aktivitāšu plānošana un organizēšana. Tajās, kopā ar izglītības iestādēm, varēs piedalīties ikviens iedzīvotājs, kuram rūp vietējās sabiedrības dzīves apstākļu, vides uzlabošana un vietējās kopienas attīstība. Kopīgi darbojoties, bērni apgūs jaunas zināšanas, līdzdarbības prasmes un mācīsies uzņemties atbildību par pienākumiem, kas viņam uzticēti. Par tuvākajām aktivitātēm Preiļu novada Kopienas resursu centrā iedzīvotāji tiek aicināti interesēties pie projekta koordinatores Anitas Džeriņas.

Projekts “Darbīgās kopienas” tiek īstenots Latgales reģionā, iesaistot Preiļu, Aglonas un Rēzeknes novadus un Daugavpils pilsētu. Dažādu aktivitāšu īstenošanā iesaistītas vairāk nekā 40 izglītības iestādes un 1400 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u.c. pārstāvji. Projekta ietvaros notiek pedagogu un vietējās kopienas aktīvistu (vecāku, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO pārstāvji, brīvprātīgie, mediji u.c.) apmācības un dažādi pasākumi, kā arī tiek veidoti kopienu resursu centri.