Muzeja publikācijas Kultūrā

Preiļu novada svētku laikā 19. augustā Preiļu pilsētas kapos tika atklāts Volontu dzimtas piemiņas akmens. Akmens veltīts Preiļu pagasta Cišu sādžā dzimušajam Latvijas valsts sabiedriskajam darbiniekam Jānim Volontam (1882-1943), viņa vecākiem Antonam (1844-1916) un Teklai (1852-1920), sievai Alvīnei (1877-1915) un meitai Margaritai (1920-1949).

Jānis Volonts bija pirmais latgalietis ar augstāko komerczinātņu izglītību, Daugavpils pilsētas galva (1923-1937) un Tautas labklājības ministrs (1938-1940). Viņa, tāpat kā daudzu sabiedriski aktīvu Latvijas cilvēku likteni, samala padomju okupācija. Neilgi pēc okupācijas 1940. gadā viņš zaudēja amatu. Arestēts 1941. gada 14. jūnijā un izsūtīts uz Kirovas apgabalu. Miris Vjatlagā 1943. gadā. Kopā ar viņu tika izsūtītas arī meitas Adele un Margarita un brāļa Justīna meita Regīna. Margarita 1949. gadā izsūtījumā mira.

Piemiņas akmens veltīts arī Jāņa vecākiem Teklai un Antonam. Viņi bija apbedīti Preiļu vecajos (poļu) kapos, taču apbedījuma vieta nav saglabājusies. Arī Jāņa sievas Alvīnes (dz. fon Hoppe) atdusas vieta Sanktpēterburgā nav zināma – viņa mira pirmā pasaules kara laikā no tīfa, ar ko saslima hospitālī, kopjot ievainotos un slimos karavīrus.

Jānis Volonts bija ievērojams sabiedriskais darbinieks. Būdams Daugavpils pilsētas galva, attīstīja pilsētas infrastruktūru, viņa laikā tika uzbūvēts Vienības nams, Vienības tilts un citas nozīmīgas ēkas, pārveidots skolu tīkls. Esot ministra amatā, tika pieņemti vairāki svarīgi likumi. Par savu darbu saņēmis II šķiras Triju Zvaigžņu ordeni un I šķiras Atzinības krustu.

Piemiņas akmeni uzstādīja Jāņa Volonta mazmeita Elizabete Roķe ar ģimeni, kas joprojām aktīvi uztur dzīvu Jāņa Volonta piemiņu. Pasākumā piedalījās Elizabete Roķe, Jāņa Volonta mazmazdēls Imants ar dzīvesbiedri Evu, meitu Annu Terēzi un dēlu Rūdolfu, mazmazmeita Aija ar meitām Viktoriju un Regīnu. Atklāšanu bagātināja Irēnas Kjarkužas dziedājums, bet noslēgumā ģimene veltīja Jānim Volontam viņa mīļāko tautasdziesmu “Kur tu skriesi, vanadziņi”. Ģimene uztur arī Jānim Volontam veltītu mājaslapu www.janisvolonts.lv/.

Informāciju sagatavoja:

Ilona Vilcāne
Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja speciāliste vēstures jautājumos