Preiļu novadā

Prasības pretendentiem (-ēm):

  • darbības sfērai atbilstoša augstākā izglītība,
  • pieredze vadošā amatā ar amata pienākumiem līdzīgā darbā vai administrējošā darbā ilgāka par 2 gadiem,
  • zināšanas, pieredze un prasmes dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā,
  • komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

  • plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt Atkritumu apsaimniekošanas daļas (turpmāk – Daļa) un tās darbinieku darbību un nodrošināt Daļas nolikumā noteikto funkciju un pienākumu izpildi,
  • plānot, organizēt un vadīt Daļas stratēģisko un operatīvo darbību, izstrādāt priekšlikumus par Daļas ilgtermiņa prioritātēm un attīstības virzieniem,
  • noteikt nepieciešamos resursus un nodrošināt resursu racionālu izmantošanu.

Iesniedzamie dokumenti:

  • dzīves apraksts (CV),
  • prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas,
  • motivācijas vēstule.

Alga bruto: 920,00 EUR

Pieteikumu, kas satur visus iesniedzamos dokumentus, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – SIA “PREIĻU SAIMNEKS”, adrese – Liepu iela 2, Preiļi, LV-5301, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Liepu ielā 2, Preiļos, darba laikā, uz aploksnes norādot “Konkursam uz Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja amatu”, vai iesūtīt e-pastā psaimnieks@preili.lv, ar norādi “Konkursam uz Atkritumu apsaimniekošanas daļas vadītāja amatu”.

Pa pastu iesūtītajiem vai personīgi iesniegtajiem pieteikumiem jābūt parakstītiem, e-pastā iesūtītajiem pieteikumiem jābūt elektroniski parakstītiem.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 2021. gada 5. septembrim, pēc šī termiņa iesniegtie vai iesūtītie pieteikumi netiks izvērtēti.

Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kurus izvērtēs aicināt uz darba interviju.