Preiļu novadā

7. augustā svinīgi tika atklāts apļveida krustojums Preiļos, kura izbūves darbi veikti projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros.

Projekta noslēguma pasākumā piedalījās Latvijas Republikas 13. Saeimas deputāts Aldis Adamovičs, Latgales plānošanas reģiona Administrācijas vadītāja Iveta Maļina-Tabūne, Preiļu novada domes vadība, domes deputāti, būvdarbu veicēji, pašvaldības Attīstības daļas un Tehniskās daļas speciālisti, kuri bija iesaistīti projekta realizācijā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne uzrunā klātesošajiem pateicās ikvienam, kurš bija iesaistīts šī nozīmīgā projekta realizācijā. Paldies tika teikts būvprojekta izstrādātājiem – firmai “Ceļu komforts” un  projektētājam Viktoram Akentjevam, projekta sagatavotājiem – toreizējam pašvaldības Attīstības daļas vadītājam Zigmāram Ertam un projekta vadītājai Sanitai Meļko. Par iespēju piesaistīt nepieciešamo finansējumu pašvaldības vadība pateicās Centrālajai Finanšu un līgumu aģentūrai, savukārt Latgales plānošanas reģionam ‘paldies’ tika teikts par iespēju piesaistīt papildu līdzekļus Latgales programmas ietvaros.

Pateicības vārdi izskanēja uzņēmējiem, kuri apliecināja interesi par šī  objekta nepieciešamību, jo tas bija galvenais kritērijs projekta atbalstam, kā arī SIA “Ošukalns par paveiktajiem būvdarbiem un SIA “Firma L4” par veikto būvuzraudzību.

Aldis Adamovičs, uzrunājot klātesošos, pavēstīja, ka projektu tika sākts plānot jau 2013. gadā, kad darbojās pirmā Latgales programma, un jau toreiz bija iespējams paveikt vairākus darbus. Pateicoties Latgales novadu pašvaldību vadītājiem un Saeimas deputātiem, kuri ievēlēti no Latgales, programma toreiz tika akceptēta valdībā, un šo gadu laikā Latgales pašvaldības un Alūksne varēja apgūt finansējumu 52 miljonu eiro apmērā. A.Adamovičs ar gandarījumu atzina, ka, realizējot šo projektu, ir radīts satiksmei drošs krustojums.

Iveta Maļina-Tabūne savā uzrunā izteica prieku par pabeigto projektu, jo, mainoties noteikumiem, Latgales programma nāca ilgi un grūti. Šāda veida sadarbības projekti, iesaistoties vairākām pašvaldībām, ir tikai Latgalē. Līdztekus iespējām tās ir arī papildu grūtības, jo ir jāsaprot, kā viss kopā strādā, tomēr, kā liecina realizētais projekts, sadarbojoties kopā Preiļu, Riebiņu un Aglonas novadiem, ir panākts izcils rezultāts. I. Maļina-Tabūne izteica cerību, ka arī turpmāk tiks realizēti projekti, kas vērsti uz uzņēmējdarbību un cilvēku labklājību.

Svarīgi piebilst, ka būvdarbu laikā krustojumā satiksme netika pārtraukta, tomēr dažkārt bija nepieciešami nelieli ierobežojumi, tāpēc pateicamies iedzīvotājiem un uzņēmējiem par sapratni.

Projekta vadītāja Sanita Meļko informē, ka projekta “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” ietvaros jau iepriekš pabeigta divu uzņēmējdarbībai svarīgu Preiļu pilsētas ielu – Rīgas ielas un Brīvības ielas – atjaunošana. Tagad projekts noslēdzies ar izbūvētu satiksmei drošu apļveida krustojumu.

Projekta kopējais finansējums sastāda 1 577 556,70 eiro, no kuriem ERAF līdzekļi – 1 298 597,40 eiro.

Vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 5.6.2.0/18/I/009 “Preiļu novada un ietekmes areāla pašvaldību uzņēmējdarbības vides infrastruktūras attīstība” realizāciju Preiļu novada dome noslēdza 2018. gada 16. augustā. Projektā bija arī divi sadarbības partneri – Aglonas un Riebiņu pašvaldības.

Realizētā projekta mērķis – veicināt esošo uzņēmumu sasniedzamību, radīt iespēju jaunu komersantu attīstībai novadā, radīt jaunas darba vietas un piesaistīt investīcijas, kā arī uzlabot novada pievilcību, atjaunojot publisko infrastruktūru.

Maija Paegle,
Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste