Prīkuļu ciema iedzīvotāju iniciatīvas grupa nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2020” realizējuši projektu “Neesi vienaldzīgs – nāc piedalies ”. Projekta mērķis bija atjaunot Prīkuļu kapsētas žogu 60 metru garumā, un rezultāts ir izdevies izcili. Ar Viduslatgales pārnovadu fonda piešķirtajiem 550 EUR, Preiļu novada domes Saunas pagasta pārvaldes līdzfinansējumu 1298,67 EUR apmērā un pagasta pārvaldes darbinieku ieguldīto darbu kopumā ir atjaunots žogs 112 metru garumā.

Projekta idejas iniciatore Ināra Mozuļčika nu jau atdusas Prīkuļu kapsētā. Esam gandarīti, ka viņas izvirzītais mērķis ir piepildīts!

Projekta realizācijā aktīvi darbojās Olga Zepa, Jāzeps Bogotais, vislielāko darbu paveica Saunas pagasta pārvaldes darbinieki – Andris Kessa, Juris Rubans un pagasta pārvaldes vadītājs Raimonds Rubins, kurš palīgā devās arī ar savu traktoru, lai demontētu žoga stabus. Vīri demontēja gan vecos žoga stabus, gan izzāģēja kokus. Andris Kessa uzstādīja jaunos stabiņus un uzlika jauno žogu.

Šis projekts ir pierādījums tam, ka ir jādara un rezultāts būs acīmredzams. Paldies “Viduslatgales pārnovadu fondam” un Preiļu novada domei par finansiālo atbalstu un Saunas pagasta pārvaldes vadītājam Raimondam Rubinam un viņa komandai par ieguldīto darbu.

Projekta darba grupa