Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Š. g. janvārī un februāra sākumā Preiļu novada pašvaldība nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksātājiem izsūtīja paziņojumus par nodokļa aprēķinu. Atbilstoši likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” minētajam, nekustamā īpašuma nodoklis maksājams reizi ceturksnī — ne vēlāk kā 31. martā, 15. maijā, 15. augustā un 15. novembrī — vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas. Nodokli var nomaksāt arī reizi gadā avansa veidā.

Preiļu novada pašvaldībā nodokļa apmaksu var veikt dažādos veidos, izvēloties sev ērtāko:

  • Preiļu novada pagastu pārvalžu kasēs (izņemot Preiļu pagastu);
  • Veicot maksājumu kādā no Preiļu novada pašvaldības norēķinu kontiem (saņēmējs: Preiļu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000065720):
    • AS SEB banka konts – LV 08 UNLA 0026000130630, kods UNLALV2X
    • AS Swedbank konts – LV 81 HABA 0551019925560, kods HABALV22
    • Latvijas Pasts konts LV 13 LPNS0005303395651, kods LPNSLV21.
  • Maxima veikalos un VAS “Latvijas Pasts” pasta nodaļās, noskenējot saņemtā maksājuma paziņojumā ietverto svītrkodu.
  • Portālā latvija.lv e-pakalpojumā “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē” vai portālā www.epakalpojumi.lv.

Veicot maksājumus, mērķī obligāti jānorāda zemes un ēku kontu numurus vai maksāšanas paziņojuma numuru, pretējā gadījumā veiktais maksājums var netikt ieskaitīts.

AICINĀJUMS! Lai ātrāk, ērtāk un videi draudzīgāk saņemtu gan NĪN dokumentus, gan citu korespondenci no pašvaldības un valsts institūcijām, aktivizējiet savu oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) portālā Latvija.lv. Fiziskām personām iespējams www.epakalpojumi.lv pieteikt elektronisku NĪN dokumentu saņemšanu e-pastā. Vēršam uzmanību, ka juridiskām personām ir pienākums aktivizēt e-adresi jau no 2023. gada 1. janvāra.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, kā arī, ja vēlaties paziņot e-pasta adresi, lūgums sazināties ar nodokļu administratorēm, atbilstoši teritorijai, kurā atrodas nekustamais īpašums:

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
Sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa