Iedzīvotājiem

Preiļu novada domes sēdē 2021. gada 30. septembrī apstiprināti saistošie noteikumi “Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Preiļu novadā”.

Noteikumi nosaka apmēru, kādā Preiļu novada pašvaldība piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus maznodrošinātām personām, kārtību un apmērus, kādā pašvaldība, papildus likumā “Par nekustamā īpašuma nodokli” noteiktajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, atsevišķām nodokļa maksātāju kategorijām piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus vai pieņem lēmumu par paaugstinātas nodokļa likmes piemērošanu par Preiļu novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām.

Atgādinām, ka atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir fiziskām un juridiskām personām, kuras atbilst kādai no noteikumu IV daļā noteiktajām kategorijām.

Lai saņemtu atvieglojumu par visu gadu, nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam iesniegums par atvieglojumu piešķiršanu un tam klāt pievienotie noteikumos minētie dokumenti jāiesniedz Preiļu novada pašvaldībā no 1. janvāra līdz 31. janvārim. Ja iesniegums tiks saņemts laikā no 1. februāra līdz 31.maijam, atvieglojums tiks piemērots par otro pusgadu.

Informāciju sagatavojusi

Preiļu novada pašvaldības
sabiedrības iesaistes un mārketinga daļa