Kultūrā Senioriem Iedzīvotājiem

25. martā, Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekļi pulcējās kopā ar Preiļu novada biedrību “Likteņa ceļš”, lai atcerētos un pasērstu.

Klātesošie pie pieminekļa “Sērojošā māte” noklausījās Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieka Pētera Rožinska uzrunu un represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītājas Natālijas Rubīnes atmiņas par Sibīrijā aizvadīto bērnību un jaunības gadiem. Tik dzīvā atmiņā viss notikušais! Dziļā cieņā un godā pie pieminekļa tika nolikti ziedi un aizdegtas svecītes.

Turpinājumā Pensionāru biedrībā pie siltas tējas tases piedalījās domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns, domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis un pašvaldības sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komisijas priekšsēdētāja Iveta Stare, kura dziļi pārdzīvoja un juta līdzi represēto dzīves likteņiem.

Ukrainas iedzīvotāja Lidija pastāstīja par bēgļu gaitām un pašreizējiem notikumiem karā, Ukrainā. Kopīgi raisījās atmiņas par to laiku - 1949. gadu. Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja Marija Briška ievadīja sarunas, ka nekas nav aizmirsts un neviens nav aizmirsts. Visā Latvijā 25. martā tiek pieminēts par nevainīgu cilvēku deportācijām. Atmiņas ir sāpīgas, bet aizmirst to nekādā gadījumā nedrīkst, lai nepieļautu, ka tādi notikumi atkārtotos! Saistībā ar to, ka notiek karš Ukrainā, vecās rētas sāp atkal un atkal... Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Pēteris Rožinskis pastāstīja par savas dzimtas likteņiem, par grūto laiku, kāds tika piedzīvots. Represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītāja Natālija Rubīne informēja par pasākumiem, kādi veikti, darbojoties biedrībā.

Atceres pasākumā vokālais ansamblis “Virši” bija sagatavojis vairākas dziesmas Līgas Gžibovskas vadībā.

Latviešu tautai ir svarīgs šis datums, tāpēc turams dziļā piemiņā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu novada Pensionāru biedrības valde

Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā, Preiļu novada Pensionāru biedrības valdes locekļi pulcējās kopā ar Preiļu novada biedrību “Likteņa ceļš”, lai atcerētos un pasērstu