Pašvaldībā Izglītībā

6. aprīļa kārtējā domes sēdē deputāti, ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, vienbalsīgi pieņēma lēmumu atcelt ikmēneša vecāku līdzdalības maksājumus Preiļu novada Bērnu un jauniešu centram, Preiļu Mūzikas un mākslas skolai un Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skolai no šī gada 13. marta līdz valsts ārkārtas situācijas atcelšanai.

Līdzīgi arī Preiļu pirmsskolas izglītības iestādē “Pasaciņa” netiks pieprasīti attaisnojuma dokumenti no audzēkņu vecākiem par neattaisnotajiem kavējumiem laika posmā no 2020. gada 13. marta līdz valsts ārkārtas situācijas atcelšanai.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore