Projekta ietvaros uzstādīts “Multifunkcionāls vides objekts” Aglonas ielā 22, kas turpmāk tiks izmantots āra nodarbību, brīvā laika pavadīšanai un, iestājoties tumsai, tas pārvēršas par gaismas objektu!

Jaunais objekts ir papildinājums pagājušajā gadā izveidotajiem “PREIĻU” burtiem. Šobrīd ar skolas saimniekiem meklējam tiem īsto vietu un tuvākajā laikā arī tie tiks uzstādīti.

Paldies iesaistītajām personām projekta realizācijā – Jānim Koroševskim, Aijai Vanagai, Justam Ribinickim, “Preiļu Brīvā skola” un biedrības “Preiļi izglītotai Latvijai” saimniekiem, Viduslatgales pārnovadu fondam, Preiļu novada pašvaldībai – par atbalstu.

Cienīsim,
Virzītājs – Justs Ribinickis