Preiļu pils un parks Kultūrā Muzejos

Šī gada VKKF mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma” projektu konkursā atbalstīts Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja projekts “Godība. Paspēle. Atspulgi”. Projekta realizācijai piešķirti 7396 eiro.

Piesakot dalību projektu konkursā Preiļu muzeja kolektīvs ir iecerējis izveidot Preiļu muižas un pils vēsturei veltītu vides ekspozīciju, kas tiktu izvietota tūristu un apmeklētāju iecienītajā Preiļu parkā zirgu stallī. Ekspozīcijas konstrukciju veidos 12 stendi. Kādreiz tik krāšņā staļļa romantiskās drupas, kas spoguļojas dīķa ūdeņos, sasaucas ar ekspozīcijas nosaukumu “Godība. Paspēle. Atspulgi”. Tajā varēs vizuāli interesantā un nedaudz rotaļīgā formātā iepazīt Borhu dzimtas godību, īpašumu “paspēli” un to, kā pēc muižas likvidēšanas šis mantojums ir atspoguļojies Preiļu parkā un pilī.

Nepieciešamība pēc Preiļu muižai un pilij veltītas muzeja krājumā un pētniecībā, kā arī citu atmiņas institūciju materiālos balstītas ekspozīcijas ir saistīta ne tikai ar gaidāmo tūristu skaita pieaugumu pēc pils atjaunošanas, bet arī ar to, ka parks, pils un Borhu dzimtas mantojums ir vietējiem iedzīvotājiem nozīmīga Preiļu identitāti veidojoša sastāvdaļa. Vienlaikus Preiļu muižas stāsts sasaista Preiļus ar daudz plašākām šī reģiona politiskajām norisēm un nozīmīgiem Eiropas kultūras strāvojumiem.

Ekspozīcijas formāts un tehniskais risinājums nepieciešamības gadījumā ļaus to pārvietot un uzstādīt arī citviet Preiļu parkā.

Informāciju sagatavoja

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja
speciāliste vēstures jautājumos
Ilona Vilcāne