Iedzīvotājiem

2020. gada 22. februārī Preiļu novada kultūras centrā (Raiņa bulvārī 28) notiks sestā Latgales Gada balvas pasniegšanas ceremonija, kuru organizē biedrība “Asmu Latgalīts”.

Latgales Gada balva ir balvu pasniegšanas ceremonija, lai godinātu Latgales cilvēkus, organizācijas, uzņēmumus par īpašiem nopelniem un ieguldījumu cilvēka ilgtspējīgā attīstībā, kurā tiek nominēti tie Latgales notikumi, pasākumi vai cilvēku pārstāvji, kuri gada laikā ir devuši vislielāko ieguldījumu Latgales labā, ar konkrētu darbu, vērā ņemamiem rezultātiem, akcijām un citiem pasākumiem, kas ir nozīmīgi Latgales reģionam un Latgales atpazīstamībai sabiedrībā. Latgales Gada balvas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu attīstību, sekmēt ekonomisko izaugsmi un vairot Latgales iedzīvotāju labklājību, akcentēt pozitīvo, vienot Latgales iedzīvotājus, kā arī veicināt to aktīvu turpmāko darbību.

Latgales Gada balvas nominācijas ir:

  • Latgales Gada ģimene.
  • Latgales Gada sirds cilvēks (cilvēks, kurš ar savu darbu, tēlu vai piemēru iedvesmo citus).
  • Latgales Gada varonis.
  • Latgales Gada labākais lauksaimnieks “Savas zemes saimnieks”.
  • Latgales Gada uzņēmējs “Par ieguldījumu Latgales tautsaimniecības izaugsmē”.
  • Latgales Gada aktīvākais jaunietis.
  • Latgales Gada aktīvākais seniors.
  • Cilvēks, kurš nes Latgales vārdu pasaulē.
  • Atgriezies Latgalē.

Uz balvu var pretendēt Latgales reģiona iedzīvotāji, Latgalē reģistrēti uzņēmumi un organizācijas.

Pieteikumu balvu konkursam iesniedz elektroniski, sūtot uz asmulatgalits@gmail.com, vai pa pastu, sūtot uz biedrības „Asmu Latgalīts” adresi Gaismas iela 4 – 16, Daugavpilī, LV-5417. Pieteikumā jāiekļauj informācija par balvas pretendentu, iniciatīvas apraksts, panākumi, panākumu rezultāts. Pielikumā var iekļaut fotogrāfijas, rakstus sociālajos tīklos, avīzēs un žurnālos.