Veselība Iedzīvotājiem

Otrdien, 2. februārī, Ministru kabinets, rūpīgi izvērtējot epidemioloģisko situāciju, konceptuāli vienojās par pieeju Covid-19 pārvaldībai Latvijā pēc 8. februāra. Diskusijas koncentrējās četrās tēmās – saslimstības samazināšanas iespēja, būtiskāki drošības pasākumi tirdzniecības jomā, starptautiska pārvietošanās, izglītības process. Detalizētus lēmumus plānots pieņemt 4. februāra Ministru kabineta sēdē. Ārkārtējo situāciju plānots pagarināt līdz 6. aprīlim, lai panāktu būtisku saslimstības samazinājumu.

Ņemot vērā situācijas nopietnību, ārkārtējo situāciju paredzēts pagarināt vēl līdz 6. aprīlim. Pārāk strauja drošības pasākumu mazināšana ir riskanta, jo veselības aprūpes nozarē joprojām ir ārkārtas stāvoklis. Plānveida pakalpojumu sniegšana ir ļoti ierobežota. Savukārt Covid-19 pacientu aprūpei pielāgotās gultas vietas slimnīcās gandrīz visas ir aizpildītas. Katra jauna Covid-19 pacientiem izveidota gultas vieta diemžēl mazina plānveida veselības aprūpes sniegšanas iespējas.

Uzlabots izglītības process

Izglītības pieejamība klātienē ir viena no prioritārajām jomām, kurā mazināt ieviestos drošības pasākumus. Lai uzlabotu izglītības procesa kvalitāti un atvieglotu mazāko skolēnu vecāku ikdienu, Ministru kabinets vienojās, ka no 8. februāra ar drošības pasākumiem mācības klātienē atsāk 1. un 2. klašu skolēni. Savukārt visiem skolēniem, kas ir sociāli emocionālajās riska grupās, būs iespēja saņemt klātienes konsultācijas.

Stingrākas prasības tirdzniecības jomā

Ministru kabinets konceptuāli vienojās, ka ir būtiski jāpastiprina drošības pasākumi un ierobežojumi tirdzniecības vietās, piemēram, nosakot stingras prasības apmeklētāju skaita kontrolei un plūsmas organizācijai. Tāpat paredzēts, ka Valsts policijai par Covid-19 ierobežošanas pasākumu pārkāpumiem būs tiesības tirdzniecības vietu slēgt līdz pat septiņām dienām. Šāds sods var tikt piemērots gan atsevišķam veikalam, gan visam tirdzniecības centram vai tirgum.

Iedzīvotājiem joprojām visdrošāk ir izmantot distances tirdzniecības risinājumus, kur vien tas ir iespējams. Savukārt pirms došanās uz veikalu klātienē vēl rūpīgāk jāizvērtē pirkumu nepieciešamība, jāsagatavo iepirkumu saraksts, lai samazinātu veikalā pavadāmo laiku.

Šādi drošības pasākumi ir nepieciešami, lai spertu pirmos pakāpeniskos soļus plašākai tirdzniecībai klātienē un pamazām atteiktos no klātienē nopērkamo preču klāsta ierobežojuma.

Mazākas ārvalstu braucienu iespējas

Ministru kabinets novērtēja, ka pastāv augsts risks no ārvalstīm ievest Covid-19, tai skaitā jaunos īpaši lipīgos vīrusa paveidus. Starpinstitūciju darbības koordinācijas grupas uzdevums ir izvērtēt risinājumus, kā ierobežot nebūtiskus ārvalstu braucienus un nodrošināt ceļotāju kontroli. Piemēram, paredzēts ierobežot lidojumus no Īrijas, Apvienotās Karalistes un Portugāles.

Valdība konceptuāli vienojās, ka ir saglabājama starptautiska kustība cilvēkiem, kam ir nepieciešams doties prom vai ierasties Latvijā darba un mācību dēļ. Tāpat paredzēts atļaut starptautisku pārvietošanos cilvēkiem ģimenes atkalapvienošanas dēļ, ģimenes locekļa aprūpes nodrošināšanai, dalībai bērēs un citu humanitāru apsvērumu dēļ..

Vienlaikus plānots stiprināt ceļotāju kontroli, lai pārliecinātos, ka cilvēki ārvalstu braucienos uz un no Latvijas dodas tikai pamatotu iemeslu dēļ un viņi neapdraud pārējo sabiedrību, ievedot Covid-19 infekciju.

Informācijas avots: www.mk.gov.lv