Sabiedrībā Pašvaldībā Iedzīvotājiem

Cienījamie Preiļu novada iedzīvotāji! Šobrīd mūsu valsts ir nonākusi situācijā, kad ikvienam no mums var būt izšķiroša loma sabiedrības veselības saglabāšanā. Tāpēc arī Preiļu novada pašvaldība, pamatojoties uz valdības pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar ārkārtas situāciju, veic noteiktos piesardzības un drošības pasākumus.

Lai mazinātu koronavīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatīšanās risku, pašvaldība un pašvaldības iestādes savu darbu ar iedzīvotājiem veic attālināti. Pašvaldības pakalpojumus iespējams saņemt elektroniski, iesniegumus nosūtot uz e-pastu dome@preili.lv vai zvanot uz Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centra tālruni +371 65322766. Iesniegumus iedzīvotāji var novietot Preiļu novada domes ēkas priekštelpā, kur ir izvietotas iesniegumu veidlapas Preiļu novada domei, Nodarbinātības valsts aģentūrai un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai. Visu Preiļu novada pašvaldības iestāžu un darbinieku kontakti atrodami www.preili.lv .

Saskaņā ar valdības vadlīnijām Preiļu novadā atcelti visi kultūras, sporta un izglītojošie pasākumi, tikšanās  un sapulces. Izglītības iestādēs darbojas Ministru kabineta noteiktie ierobežojumi, un mācības skolēniem tiek organizētas attālināti. Šobrīd tiek nodrošināts pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” darbs dežūrgrupu režīmā. Pirmsskolas izglītības iestāde atvērta tiem bērniem, kuru vecākiem nav citu iespēju bērna pieskatīšanai.

Vēlos vērst jūsu uzmanību uz to, ka pašvaldība un tās iestādes sniedz iedzīvotājiem nepieciešamos pakalpojumus, lai nodrošinātu ikdienas pamatvajadzības. Svarīgu un neatliekamu jautājumu izskatīšanai tiek sasauktas Preiļu novada domes un Civilās aizsardzības komisijas sēdes.

Mēs regulāri informējam jūs par valdībā, atbildīgajās institūcijās un pašvaldībā pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar ārkārtas situāciju valstī. Pašvaldības tīmekļvietnē www.preili.lv un sociālajos tīklos aktuālā informācija tiek ievietota katru dienu. Aicinu iedzīvotājus ar sapratni uztvert ne tikai valdības, bet arī Preiļu novada pašvaldības rīcību šajā saspringtajā periodā! Izmantojiet e-pakalpojumus un saziņu attālināti!

Ievērosim piesardzību! Aicinu šajā laikā nerīkot ģimeņu un citas privātās ballītes, bērnus un jauniešus nepulcēties kopā ‘tusiņos’ un ievērot noteikto distanci!

Aicinu sekot līdzi savam un savas ģimenes veselības stāvoklim, ievērot ārkārtas situācijas ierobežojumus, vienlaikus saglabājot mieru un sekojot Slimību profilakses un kontroles centra vadlīnijām: https://spkc.gov.lv.

Izturēsimies saprotoši viens pret otru un būsim atbalstoši! Novēlu mums ikvienam būt atbildīgam un visiem kopā būt vienotiem sabiedrības veselības saglabāšanā!

Klavdija Zarāne,
Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrā vietniece