Uzņēmējdarbībā

Valdības mērķis ir ilgtermiņā veidot Latviju par valsti ar ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un stiprināt tās konkurētspēju. Lai to sasniegtu, būtiskākais ir rūpēties par Latvijas iedzīvotāju labklājību un drošību kā ikdienā, tā krīzes situācijās.

 Pavasarī, kad sastapāmies ar COVID-19 izraisīto krīzi, nekavējoties tika meklēti un pilnveidoti risinājumi, lai mazinātu vīrusa izplatību un sniegtu nepieciešamo atbalstu. Lai ekonomiskais šoks būtu pēc iespējas mazāks un ilglaicīgi neietekmētu iedzīvotājus un ekonomiku kopumā, atbalsta pasākumi tiek turpināti.

Kā viens no atbalsta mehānismiem uzņēmējiem ir ieviesta ātrāka pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijās uzrādītā pārmaksātā PVN pamatotības izvērtēšana un atmaksa. Ieviestais atmaksas termiņš ir 30 dienas pēc PVN deklarācijas iesniegšanas, tās neuzkrājot līdz taksācijas gada beigām.

 Pilnu rakstu skatīt Finanšu ministrijas mājaslapā.

Informācijas sagatavotājs

Aleksis Jarockis

Komunikācijas departamenta direktors

Tālr. +371 67083850

E-pasts: Aleksis.Jarockis@fm.gov.lv

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Mājaslapa: www.fm.gov.lv

E-pasts: pasts@fm.gov.lv