Logo

Turpinot kā labu kopābūšanas un pilsētas zaļās zonas sakopšanas tradīciju 17.oktobrī Preiļu parkā notika rudens talka, kuras ietvaros jau otro gadu pēc kārtas tika sakopti Preiļu parka dīķi un to piegulošā teritorija.

Talka norisinājās projekta ELRII-349 „Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos”/AQUA LIFE ietvaros, kas tiek realizēts pārrobežu sadarbības Programmas Igaunija – Latvija – Krievija ietvaros kopā ar 6 Latgales un 4 Pleskavas rajona pašvaldībām Krievijā.

Jau plkst. 12.00 sākās talcinieku reģistrācija, kopā dienas laikā reģistrējās 97 talcinieki, kas ir jau vairāk par pagājušā gada dalībnieku skaitu. Liels prieks, ka aktīvi talkā līdzdarbojās liela daļa jauniešu no Preiļu Valsts ģimnāzijas, Preiļu 2.vidusskolas, kā arī liels atbalsts bija novērojams no Preiļu novada domes puses. Projekta ietvaros bija padomāts arī par talkai nepieciešamo inventāru – cimdiem, grābekļiem, lāpstām, ķerrām – viss tika nodrošināts. Liels paldies par sadarbību jāsaka SIA Preiļu Saimnieks! Lai gan laika apstākļi šogad talciniekus nelutināja, tomēr brīvprātīgie dalībnieki bija saģērbušies silti, un ar labo garastāvokli darbs ritēja raiti un ražīgi. Liels prieks bija arī par tiem uzcītīgajiem un brīvprātīgajiem talciniekiem, kuri ņēma līdzi savus cimdus, darbarīkus un pat motorzāģi, lai varētu piedalīties Preiļu parka sakopšanas darbos.

Sakopto teritoriju apmēri, jāatzīst, šogad bija daudz ievērojamāki. Šoreiz talkas galvenie uzdevumi bija lapu grābšana visā Preiļu parka teritorijā, Dzirnavu dīķa attīrīšanas darbi pie Preiļu 2. vidusskolas, dīķa kanālu sakopšana aiz estrādes, Mīlestības kalniņa, bīstamo parka koku izzāģēšana. Taču arī citur talkotāji, cītīgi strādājot, attīrīja Preiļu parka dīķa un to kanālu krastus no zariem, atkritumiem un lapām. Laiks strādājot paskrēja nemanot un jau plkst. 15.00 visi tika aicināti pusdienās pie Preiļu estrādes. Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljons visiem talkotājiem bija sagatavojis gardu pārsteigumu. Tika piedāvāts siltais ēdiens un tēja. Pēc tam visi varēja panašķoties ar pīrādziņiem un šokolādēm.

Lai talka izdotos, bija nepieciešama liela uzņēmība, laba darba organizācija un veiksmīga idejas realizācija. Par visu to jāpateicas šī projekta darba organizatorēm: Līgai Upeniecei (Preiļu novada domes projekta koordinatore) un Zentai Igolniecei (SIA Preiļu Saimnieks Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļas vadītāja). Paldies arī visiem talkotājiem par lielisko kopābūšanas iespēju, par pozitīvajām emocijām un milzīgo gandarījuma sajūtu pēc sakopšanas darbiem. Tagad Preiļu parka teritorija ir kļuvusi vēl skaistāka un ļauj baudīt rudeni vēl krāšņāk. Uz tikšanos citās talkās!

Airita Erte,
Preiļu Valsts ģimnāzijas 2.D kursa audzēkne un 17. oktobra talkas dalībniece

Preiļu novada domes projekta budžets sastāda 55 047,95 EUR, no kuriem 90% t.i. 49 543,15 EUR tiek finansēti no Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta (EKPI). Pašvaldības un valsts līdzfinansējums ir 5 504,80 EUR.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju. Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu

Eiropas Savienību veido 28 Dalībvalstis, kuras ir nolēmušas pakāpeniski apvienot savas zināšanas, resursus un likteņus. Kopā, 50 paplašināšanās gadu laikā, tās ir izveidojuši stabilitātes zonu, demokrātiju un ilgtspējīgu attīstību, saglabājot kultūras daudzveidību, iecietību un individuālas brīvības. Eiropas Savienība ir apņēmusies dalīties savos sasniegumos un vērtībās ar cilvēkiem un valstīm arī ārpus tās robežām.