Preiļu novadā Izglītībā Pašvaldībā

Jau vairāku gadu garumā Preiļu pašvaldība novada skolēniem piedāvā iespēju vasaras brīvlaika daļu izmantot lietderīgā darbā savā pilsētā vai lauku ciematos. Neskatoties uz sarežģīto stāvokli valstī, pašvaldība ir lēmusi, ka ievērojot drošību un piesardzību, skolēnu vasaras nodarbinātība novadā notiks arī šogad. Ja valstiski tiks lemts par papildu ierobežojumiem vai ierobežojumu samazinājumu, atbilstoši situācijai pašvaldība rīkosies visas vasaras garumā.

Preiļu novada domes priekšsēdētāja otrais vietnieks Klavdija Zarāne paskaidroja, ka, ņemot vērā aktuālo situāciju darba tirgū un izmaiņas izglītības iestāžu mācību procesā, ko ietekmējuši pasākumi Covid-19 izplatības ierobežošanai, izziņots, ka Nodarbinātības valsts aģentūras skolēnu nodarbinātības pasākums 2020. gada vasaras mēnešos nenotiks. Šāds lēmums daudzām pašvaldībām ir licis atteikties no vasaras nodarbinātības organizēšanas. Lai sniegtu atbalstu ģimenēm un skolēniem, Preiļu novada pašvaldība, rēķinoties tikai ar savu finansējumu, plāno turpināt tradīciju un nodrošināt algotu darbu jauniešiem vasaras mēnešos.

Skolēnu vecāki vai aizbildņi tiek aicināti līdz 30. maijam pieteikties vasaras nodarbinātības programmā, iesūtot pieteikumus pašvaldībai uz elektronisko adresi: dome@preili.lv.

Atgādinām, ka vasaras nodarbinātība paredzēta skolēniem vecumā no 15 līdz 17 gadiem, kuri mācās Preiļu novada pašvaldības dibinātajās vispārizglītojošās mācību iestādēs un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Organizējot skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, pašvaldība piedāvā skolēniem gūt pirmo darba pieredzi, sniegt izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu. Jauniešiem tiek dota iespēja lietderīgi pavadīt vasaras brīvdienas un papildināt savus finanšu līdzekļus.

Nodarbinātības pasākumos iesaistītie skolēni katrs strādās desmit darba dienas ne vairāk kā sešas stundas dienā, saņemot atlīdzību par paveikto darbu, kura noteikta atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām.

Darba uzsākšana šobrīd tiek plānota pēc ārkārtas situācijas beigām. Par vasaras nodarbinātības pieteikto skolēnu skaitu un rezultātiem pašvaldība izziņos līdz 9. jūnijam.

Kārtība, kādā organizējami skolēnu nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā Preiļu novadā, turpat pieejama arī pieteikuma forma.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore