Logo

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2023. gadā realizēts projekts Materiāltehniskās bāzes papildināšana zivju resursu aizsardzības pasākumu izpildes nodrošināšanai Preiļu novada ūdenstilpnēs” Valsts Zivju fonda pasākumā “Zivju resursu aizsardzības pasākumiem, ko veic valsts iestādes vai pašvaldības, kuru kompetencē ir zivju resursu aizsardzība (izņemot attiecīgās institūcijas kārtējos izdevumus)”.

Projekta mērķis bija veikt materiāltehniskā aprīkojuma papildināšanu zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes paaugstināšanai un īstenošanai Preiļu novada ūdenstilpnēs.

Uz doto brīdi Preiļu novada Pašvaldības policijas rīcībā ir materiāltehniskā bāze, kura tiek izmantota zivju aizsardzības pasākumu īstenošanai, taču tā pastāvīgi ir jāatjauno un jāpapildina, tāpēc pašvaldība katru gadu plāno veikt pasākumus inspektoru darba uzlabošanai. Šogad četras personas ieguva  bezpilota lidaparāta vadīšanas tiesības, projekta ietvaros iegādāts bezpilota lidaparāts ar nakts redzamību, lai uzlabotu policijas darbu nakts reidu laikā uz ezeriem, papildus iegādāts binoklis, četras krūšu kameras un četri peldošie kombinezoni, kas nepieciešami ziemas sezonā, lai sniegtu policijas darbiniekiem papildu drošību uz trausla ledus.

Projekta kopējās izmaksas ir 6976,54 EUR (seši tūkstoši deviņi simti septiņdesmit seši euro 54 centi), Zivju fonda finansējums ir 6130,00 EUR (seši tūkstoši viens simts trīsdesmit euro)  līdzfinansējums aktivitāšu īstenošanai ir 12 % jeb 846,54 EUR (astoņi simti četrdesmit seši euro 54 centi).

Projekta īstenošanas rezultātā uzlabota zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšana Preiļu novada publiskajos ūdeņos, nodrošinot makšķernieku kontroli un sekmējot zivju resursu ilgtspējīgu izmantošanu, projekta realizācija veicinās zivju resursu saglabāšanu un aizsardzību Preiļu novada ūdenstilpnēs, jo tiks nodrošināta regulāra ūdenstilpņu un ūdensteču apsekošana, līdz ar to samazināsies zvejas un makšķerēšanas noteikumu pārkāpumu skaits.

Informāciju sagatavoja

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv