Pagastos Ezeru apsaimniekošana

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu ir realizēti divi projekti zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumi jomā “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Lielā Kolupa ezerā” un “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā un Jašazarā” pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.

Projekti realizēti ar mērķi veikt līdaku mazuļu krājumu pavairošanas pasākumus Preiļu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā un Jašazarā un atražošanas pasākumus Preiļu novada Lielā Kolupa ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.

Projekta ietvaros 2022. gada 26. septembrī Preiļu novada Lielā Kolupa ezerā tika piegādāti un ielaisti 17500 līdaku mazuļi un 2022. gada 14. oktobrī tika piegādāti un ielaisti 21000 līdaku mazuļi, no tiem Preiļu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā 12000 līdaku mazuļi un Jašazarā 9000 līdaku mazuļi.

  1. “Zivju atražošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Lielā Kolupa ezerā” projekta kopējā summa 5293,75 euro, Valsts Zivju fonda atbalsts 4576,40 euro un pašvaldības finansējums 717,35 euro.
  2. “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Rušonas pagasta Kategrades ezerā un Jašazarā” projekta kopējā summa 6352,50 euro, Valsts Zivju fonda atbalsts 5653,00 euro un pašvaldības finansējums 699,50 euro.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts ieguldījums Preiļu novada Rušonas pagasta Kategrades ezera un Jašazara un Lielā Kolupa ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Preiļu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība novadā.

Informāciju sagatavojusi