Pašvaldībā Ezeru apsaimniekošana

Ar Valsts Zivju fonda atbalstu 2022. gada maijā ir realizēts projekts zivju resursu pavairošanas un atražošanas pasākumu jomā “Zivju resursu pavairošanas pasākumu veikšana Preiļu novada Rušonas ezerā”, pasākumā „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana”.
Projekts realizēts ar mērķi papildināt līdaku mazuļu krājumus Preiļu novada Rušonas pagasta Rušona ezerā, tādejādi radot zivju dabiskai atražošanai labvēlīgus apstākļus, un lai nodrošinātu līdzsvarotu un ilgtspējīgu pašvaldības ūdenstilpņu zivju resursu attīstību.
Projekta ietvaros tika iegādāti un Preiļu novada Rušonas pagasta Rušonas ezerā ielaisti 30 000 gab. līdaku mazuļi.
Projekta kopējā summa 9075 euro, Valsts Zivju fonda atbalsts 8076 euro un pašvaldības finansējums 999 euro.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikts ieguldījums Preiļu novada Rušonas ezera apsaimniekošanā, tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Preiļu novada ezeros, kuros tiek veikta licencētā makšķerēšana, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība novadā.

Informāciju sagatavojusi

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv