Pagastos Ezeru apsaimniekošana

Iesaistoties Zivju fonda projektā Nr.2.5. „Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde Lielā Kolupa ezeram”, Preiļu novada pašvaldība ir veikusi Lielā Kolupa ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrādi.

Projekta mērķis bija izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Lielā Kolupa ezeram, lai plānotu ezera apsaimniekošanu, nodrošinātu zivju resursu aizsardzību un atražošanu, uzlabotu ezera ekoloģisko stāvokli. Līdz ar to tiktu radīts uz zinātniskiem pētījumiem balstīts pamats pārdomātai Lielā Kolupa ezera ekosistēmas uzlabošanai un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomiskajai attīstībai, lēmumu pieņemšanai Lielā Kolupa ezeru un tam piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta rezultātā iegūts pamats pārdomātai Lielā Kolupa ezera ekosistēmas uzlabošanai un ezeram pieguļošo teritoriju sociālekonomiskai attīstībai vērstu, lēmumu pieņemšanai, un tiem piegulošo teritoriju ilgtspējīgai apsaimniekošanai.

Projekta kopējā summa 4840,00 euro, Valsts Zivju fonda atbalsts 4000.00 euro un pašvaldības finansējums 840,00 euro.

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Lielā Kolupa ezeram tika apstiprināti 2022. gada 30. novembra Preiļu novada domes sēdē Nr. 25 ar lēmumu Nr. &35.

Projekta īstenošanas rezultātā tiešie labuma guvēji no projekta īstenošanas būs Preiļu novada, Latgales reģiona, Latvijas un citu valstu iedzīvotāji, tūristi, visi aktīvās atpūtas cienītāji, īpaši makšķernieki, kam interesē zveja Preiļu novada ezeros, kā arī tiks veicināta aktīvā tūrisma attīstība novadā.

Visu nepieciešamo informāciju makšķernieki var atrast pašvaldības mājaslapā.

Informāciju sagatavojusi

Inese Jakovele

Vides pārvaldības vecākā speciāliste - 222.kabinets
inese.jakovele [at] preili.lv