Pašvaldībā Kultūrā

Ar 13. maiju Preiļu Galvenā bibliotēka pakāpeniski atsāk darbu:

 • 13., 14. un 15. maijā bibliotēka apkalpos tikai tos lasītājus, kuri vēlēsies nodot grāmatas un/vai tos lasītājus, kuri būs rezervējuši grāmatas un ar kuriem bibliotēkas darbinieki iepriekš būs sazinājušies un vienojušies par ierašanās laiku;
 • no 18. maija bibliotēka apkalpos visus lasītājus klātienē;
 • lasītājiem, kuri vēlēsies izmantot bibliotēkas pakalpojumus, (grāmatu izņemšana, darbs pie datora, utml.) jālieto mutes un deguna aizsegs, piemēram, sejas maska, respirators, šalle, lakats un tamlīdzīgi;
 • maksimālais lasītāju uzturēšanās laiks bibliotēkā – 20 minūtes. Studenti mācību nolūkos bibliotēkā varēs uzturēties līdz 3 stundām, ievērojot 2 metru distanci;
 • maksimālais lasītāju skaits bibliotēkas ēkā – 10 cilvēki, ievērojot 2 metru distanci. Preiļu Galvenās bibliotēkas foajē apmeklētāju plūsmu regulēs bibliotēkas darbinieks. Ja bibliotēku vienlaikus vēlēsies apmeklēt vairāk nekā 10 cilvēki, bibliotēkas darbinieki aicinās pārējos uzgaidīt ārpus bibliotēkas telpām;
 • lasītavā uz vietas žurnāli, lasītavas grāmatas un avīzes šobrīd nebūs pieejamas. Žurnālus un lasītavas grāmatas varēs izņemt uz mājām uz 1 nedēļu (vienam lasītājam izsniegsim ne vairāk kā 3 žurnālu eksemplārus);
 • datori bibliotēkā būs pieejami 1. stāva lasītavā un paredzēti tikai noteiktu darbu veikšanai (e-pastu sūtīšana, sludinājumu caurlūkošana, rēķinu samaksa internetbankā, dokumentu izdruka, utml.), nevis izklaidei. Lai ievērotu drošu attālumu, darbam būs pieejami 2 datori. Jāievēro 20 minūšu uzturēšanās laiks bibliotēkā;
 • studenti mācību nolūkos datorus bibliotēkā varēs izmantot līdz 3 stundām (ar studentu apliecību). Ja datorus vienlaikus vēlēsies izmantot vairāk nekā 2 bibliotēkas apmeklētāji, tad priekšroka būs tam, kurš datoru darba vajadzībām būs rezervējis pa tel. 29991263;
 • bērnu literatūras nodaļa izmantojama tikai vajadzīgo grāmatu izsniegšanai. Nebūs pieejamas galda spēles, datori un rotaļlietas;
 • lai izvairītos no drūzmēšanās un liekas uzkavēšanās bibliotēkā, aicinām grāmatas rezervēt jau iepriekš, izmantojot elektronisko katalogu, e-pastu vai telefonu;
 • publiskie pasākumi bibliotēkā nenotiks;
 • bibliotēkai ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (iesnas, klepus, elpas trūkums u.c.) liegt ieeju bibliotēkā un aicināt tās atstāt bibliotēku, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

Lai pasargātu apmeklētājus no inficēšanās, bibliotēka ievēros sanitārās drošības noteikumus. Lasītāju apkalpošanas punktos ir uzstādīti aizsargstikli, bibliotekāri lietos dažādus sejas aizsegus un gumijas cimdus. Notiks arī regulāra telpu, virsmu, inventāra dezinfekcija, kā arī regulāra telpu vēdināšana. Nodotās grāmatas tiks ievietotas nedēļu ilgā karantīnā pirms atkārtotas ievietošanas fondā. Pie ieejas bibliotēkas telpās būs novietots roku dezinfekcijas līdzeklis apmeklētājiem.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem mūsu tīmekļvietnē www.preilubiblioteka.lv un sociālajos tīklos Facebook, Draugiem un Twitter.

Preiļu Galvenās bibliotēkas kontakti jautājumiem:
Tālruņi: +371 29991263 (Pieaugušo nodaļas abonements), +371 65381231 (Bērnu nodaļas abonements)
E-pasti: preilu.biblioteka@preili.lv , bernu.biblioteka@preili.lv