Pašvaldībā

APVIENOTO KOMITEJU SĒDES DARBA KĀRTĪBA
Preiļi
2023. gada 24. martā

1. Par Preiļu novada domes amatpersonu, Preiļu novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību un tās iestāžu darbinieku amatu saraksta un mēnešalgu 2023. gadam apstiprināšanu.
2. Par saistošo noteikumu “Par Preiļu novada pašvaldības 2023. gada pamatbudžetu” apstiprināšanu.

Nepublicējamā daļa

3. Par Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.