Iedzīvotājiem

Laikā no šī gada 20. septembra līdz 3. oktobrim SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” īstenoja uzņēmuma pārvaldībā esošās daudzdzīvokļu mājas Celtnieku ielā 11, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku aptauju par mājas jumta un mājas fasādes remontdarbu nepieciešamību. Aptaujas rezultātā tika pieņemts pozitīvs lēmums.

Sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Celtnieku ielā 11, jumta seguma nolietojumu, plaisām mājas fasādē, dzīvokļu īpašumos nokļūst lietus ūdens, kas pasliktina mājas kopējo tehnisko stāvokli, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” sastādīja remontdarbu tāmi par kopējo summu 7 013,46 EUR. Jumta remontdarbu veikšanai cenu aptaujas rezultātā tika noskaidrots būvdarbu veicējs – SIA “Labi jumti”. Dzīvojamās mājas uzkrājums uz 01.09.2023. sastādīja 19 846,56 EUR, no kura tiks segtas remontdarbu izmaksas.

Apkopojot iesniegtos dzīvokļu īpašnieku balsojumus, tika konstatēts, ka “Par” aptaujā lemjamo jautājumu par jumta remontdarbiem nobalsoja 33 dzīvokļu īpašnieki, “Pret” – pieci, divas anketas bija nederīgas, un 22 dzīvokļu īpašnieki atturējās no balsošanas, kas, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta 2. daļu, paredz, ka šī dzīvokļu īpašnieku daļa balsojusi “Pret”. Līdz ar to pieņemts lēmums apstiprināt jumta remontdarbu izmaksu tāmi, uzdodot SIA “Labi jumti” veikt attiecīgos darbus, un segt to izmaksas no dzīvojamās mājas uzkrājuma līdzekļiem. Pilnvarot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” slēgt līgumu ar pakalpojuma sniedzēju.

Apkopojot iesniegtos dzīvokļu īpašnieku balsojumus, tika konstatēts, ka “Par” aptaujā lemjamo jautājumu par mājas fasādes remontdarbiem nobalsoja 38 dzīvokļu īpašnieki, trīs anketas bija nederīgas, un 22 dzīvokļu īpašnieki atturējās no balsošanas, kas, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta 2. daļu, paredz, ka šī dzīvokļu īpašnieku daļa balsojusi “Pret”. Līdz ar to pieņemts lēmums apstiprināt remontdarbu izmaksu tāmi, uzdodot SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” veikt attiecīgos darbus, un segt to izmaksas no dzīvojamās mājas uzkrājuma līdzekļiem.

Ar visiem dokumentiem, kas saistīti ar aptaujas lēmumu, var iepazīties, ierodoties Liepu ielā 2, Preiļos, iepriekš sazinoties, zvanot uz tālruni +371 28080479.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa