Iedzīvotājiem

Laikā no šī gada 29. augusta līdz 12. septembrim SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” īstenoja uzņēmuma pārvaldībā esošās daudzdzīvokļu mājas A. Upīša ielā 3, Preiļos, dzīvokļu īpašnieku aptauju par mājas iekšapagalma remontdarbu nepieciešamību. Diemžēl pozitīvs lēmums netika pieņemts, jo “Par” nobalsojuši vien 38 % no visiem 60 dzīvokļu īpašumu īpašniekiem.

Sakarā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas A.Upīša ielā 3, ļoti slikto iekšpagalma asfaltseguma stāvokli, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” veica cenu aptauju asfaltseguma atjaunošanas darbiem. Cenu aptaujas rezultātā tika noskaidrotas remontdarbu izmaksas par kopējo summu 17 140,44 EUR, darbu veicējs SIA “Latgales Ceļdaris”. Ieceres īstenošanai ir iespēja pieteikties Preiļu novada pašvaldības līdzfinansējumam 70 % apmērā, kur kopības līdzdalība mērāma 30 % no attiecināmajām izmaksām. Dzīvojamās mājas uzkrājums uz 01.08.2023. sastādīja 14 498,06 EUR, no kura, pozitīva aptaujas balsojuma rezultātā tiktu segtas projekta izmaksas.

Apkopojot iesniegtos dzīvokļu īpašnieku balsojumus, tika konstatēts, ka “Par” aptaujā lemjamo jautājumu nobalsoja 23 dzīvokļu īpašnieki, “Pret” – četri, savukārt, 33 dzīvokļu īpašnieki atturējās no balsošanas, kas, saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 20. panta 2. daļu, paredz, ka šī dzīvokļu īpašnieku daļa balsojusi “Pret”.

Ar visiem dokumentiem, kas saistīti ar aptaujas lēmumu, var iepazīties, ierodoties Liepu ielā 2, Preiļos, iepriekš sazinoties, zvanot uz tālruni +371 28080479.

Informāciju sagatavoja

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Sigita Āboliņa