Preiļu novadā

Šī gada 25. martā Preiļu novada domes sēdē deputāti pieņēma zināšanai SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” 2020. gada pārskatu. Pārskats tika sastādīts atbilstoši likumdošanas prasībām, to apstiprinājis zvērināts revidents.

Aizvadīto gadu ar pozitīviem finanšu rādītājiem noslēdza Siltumapgādes daļa un Ūdensapgādes un kanalizācijas daļa, bet finansiālie rādītāji ir pasliktinājušies Labiekārtošanas un apzaļumošanas daļai, Atkritumu apsaimniekošanas daļai, Apbedīšanas birojam, viesnīcai un arī namu apsaimniekošanai. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, uzņēmuma neto apgrozījums ir samazinājies par 0,6 %.

2020. gadā SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” vidēji bija nodarbināti 125 cilvēki.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” aktīvi strādā ar debitoriem, sevišķi ļaunprātīgiem nemaksātājiem, tostarp arī juridiskām personām. Uz 2021. gada 1. janvāri kopējais debitoru parāds samazinājās līdz 212 923 EUR, sabiedrības bruto peļņas rentabilitāte sastāda 2,3 %.

SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētājs Jānis Mūrnieks norāda: “Gads ir noslēdzies kā parasti – ar padarītajiem darbiem, arī ar nepadarītajiem darbiem un plāniem nākošajam gadam. Neskatoties uz to, ka 2020. gads ir noslēdzies ar pozitīvu bilanci, tas nebūt nav “veiksmes stāsts”, tas ir padarīto darbu stāsts. Un to ir paveicis uzņēmuma kolektīvs – Preiļu iedzīvotāji – ikdienā darot gan mazus, gan lielus darbus, rūpējoties par tīru un sakoptu pilsētu.

Vērtēt aizvadītā gada darba rezultātus šobrīd ir ļoti sarežģīti, jo tas bija pavisam citāds gads. Tik daudz un sarežģītu darba organizācijas korekciju, kā pagājušogad un šogad, vēl nekad netika piedzīvots! Tas viss prasīja gan papildus slodzi visiem darbu vadītājiem, gan arī papildus izdevumus.

Jā, tā bija, un ir krīze – krīze ražošanā, krīze cilvēku domāšanā, krīze spējā ātri pieņemt lēmumus. Un šis sarežģītais stāvoklis visus ir novedis pie jauna domāšanas veida, ar jauniem skaidri definētiem principiem.

Idejas, kas virzīja mūs šajā laikā, lielākoties bija saistītas ar izdevumu samazināšanu visās mūsu darbības jomās, jo šajā laikā nekāda palīdzība no valsts mums netika piešķirta. Vēl jo vairāk – pat netika apspriesta tāda varbūtība, tāpēc visas problēmas paši vien arī risinājām. Domāju, ka līdzīga situācija būs arī šogad.

Bet īstas krīzes izjūtas var būt arī ļoti noderīgas – jo salīdzinoši dziļāka krīze, jo vairāk cilvēku ir informēti par tās esamību. Tādējādi rodas vairāk iespēju īstenot reformas, kur tās visvairāk ir nepieciešamas, un ieguldīt naudu tur, kur cilvēkiem to vajag tūlīt un nekavējoties.

Ļoti ceru, ka 2021. gads būs pagrieziena gads uz realitātes izpratni!”