Logo

Preiļu novada dome no 2017. gada jūlija uzsāks projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/078 „Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” realizēšanu , kura galvenais mērķis ir īstenot veselību veicinošus pasākumus Preiļu novadā, uzlabojot to pieejamību novada iedzīvotājiem, īpaši teritoriālas, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem.

Tiek plānots realizēt vietēja mēroga aktivitātes, lai uzlabotu Preiļu novada iedzīvotāju veselības stāvokli sekojošās aktivitātēs:

 1. Tematiskās lekcijas
  • Veselīga uztura lekcijas bērniem un pieaugušajiem;
  • Garīgās veselības veicināšanas lekcijas;
 2. Izglītojošas nodarbības
  • Veselīga uztura pagatavošanas nodarbības;
  • Izglītojošas nodarbības par seksuālo un reproduktīvo veselību jauniešiem un jaunajām māmiņām;
  • Veselības profilakses pasākumi;
 3. Fiziskās veselības veicināšanas pasākumi
  • Vingrošanas nodarbības;
  • Fizisko aktivitāšu pasākumi;
 4. Nometnes

Projekts tiks realizēts ESF  Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2 pasākuma „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.

Vairāk informācijas par ES struktūrfondiem varat iegūt www.esfondi.lv.

Laura Džeriņa
Projekta koordinatore