Pašvaldībā Izglītībā

Septembra domes sēdē deputāti, izskatot SIA “Preiļu slimnīca” iesniegumu, apstiprināja Preiļu novada domes atbalstāmo profesiju sarakstu 2020./2021. mācību gadam. Tika nolemts Preiļu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai šajā mācību gadā atbalstīt desmit profesionālās studiju specialitātes: radiologs, rehabilitologs, dietologs, endoskopists, oftalmologs, pediatrs, anesteziologs, reanimatologs, ķirurgs, audiologopēds, māsa.

Atgādinām, ka stipendijas tiek piešķirtas saskaņā ar stipendiju nolikumu, kurš izstrādāts ar mērķi sekmēt studējošās jaunatnes piesaistīšanu Preiļu novada intelektuālā potenciāla palielināšanai, tādējādi nodrošinot Preiļu novada pašvaldības, tās iestādes un komercsabiedrības ar augsti kvalificētiem speciālistiem. Stipendiju nolikums paredz, ka, pabeidzot studijas, jaunieši apņemas strādāt pašvaldības iestādē tādu laika periodu, par kādu viņiem tika piešķirta stipendija.

Dome ir deleģējusi stipendiju piešķiršanu un izmaksu nodibinājumam “Viduslatgales pārnovadu fonds”, kurš, saņemot domes lēmumu ar atbalstāmo studiju programmām, izsludina stipendiju konkursu. Pretendentiem, kuri vēlēsies piedalīties konkursā, būs jāiesniedz nolikumā noteiktie dokumenti un jāatbilst kritērijiem, kas noteikti tajā.

Darām zināmu, ka pašvaldība katru gadu ar atsevišķu lēmumu nosaka atbalstāmās studiju specialitātes, kurās studējošajiem var tikt piešķirta stipendija. Tā kā pašvaldības budžets tiek pieņemts vienam gadam, arī ar stipendiātiem līgumi tiek pārslēgti katru gadu.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore