Pašvaldībā Iedzīvotājiem

28. maija kārtējā domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes 2019. gada publisko pārskatu.

Publiskais pārskats ir ikgadējā atskaite novada iedzīvotājiem, nevalstiskajām organizācijām, medijiem, politiķiem, studentiem, valsts pārvaldes ierēdņiem un citiem interesentiem par pašvaldībā paveikto. Pārskatā ietverta pamatinformācija par novada iedzīvotājiem un pašvaldību, vispārējā statistika par novada attīstības tendencēm, pašvaldības budžeta līdzekļu izlietojumu, īstenotajiem un plānotajiem projektiem, sasniegtajiem rezultātiem, paveikto sociālajā, izglītības, kultūras, kā arī citās jomās.

Preiļu novada iedzīvotājiem un citiem interesentiem Preiļu novada domes 2019. gada pārskats drukātā veidā ir pieejams Preiļu Galvenajā bibliotēkā, savukārt pārskata elektronisko versiju var aplūkot Preiļu novada domes tīmekļa vietnē www.preili.lv sadaļā – Pašvaldība/Budžets/Publiskie pārskati.

Kā to nosaka normatīvais regulējums, pārskats ir nosūtīts arī uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, publicēšanai ministrijas mājaslapā.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore