Pašvaldībā Iedzīvotājiem
Apstiprināti Preiļu novada pašvaldības apbalvojumu ieguvēji

26. oktobra Preiļu novada domes kārtējā sēdē deputāti lēma par apbalvojumu "Preiļu novada Goda pilsonis", Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” un Atzinības raksts piešķiršanu.

Šogad apbalvojumu "Preiļu novada Goda pilsonis" piešķirs Eleonorai Bleivei – par mūža ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā, audzēkņu matemātikas, fizikas izpratnes veicināšanā un sasniegumiem interešu izglītības jomā.

Apbalvojumu Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” pasniegs četrām personām:

 • Edgaram Znutiņam – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē un ilggadēju Preiļu novada skolotāju kora “Latgale” vadīšanu;
 • Annai Verzai – par ilggadēju darbu audzēkņu angļu valodas prasmju pilnveidē un nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Preiļu novadā;
 • Edgaram Vaivodam – par iesaisti godalgotā Preiļu novada BJSS energoefektivitātes paaugstināšanas projektā un nesavtīgu atbalstu Preiļu sadraudzības pilsētas Ņižinas ukraiņu bērnu nometņu organizēšanā;
 • Vijai Kudiņai – par nozīmīgu ieguldījumu Latgales kulinārā mantojuma saglabāšanā un tradīciju kopšanā, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstīšanā Preiļu novadā.

Apbalvojumu Atzinības raksts pasniegs desmit laureātiem:

 • Anitai Lazdānei – par ilggadēju un nesavtīgu darbu iedzīvotāju veselības aprūpē Upmalas pagastā;
 • Edītei Rubinei – par godprātīgu, profesionālu un ilgstošu darbu sociālajā jomā Preiļu novadā;
 • Elgastam Dimantam – par nozīmīgu ieguldījumu makšķerēšanas sporta attīstības veicināšanā Preiļu novadā un visā Latvijā;
 • Leontīnai Sileniecei – par ilggadēju un nesavtīgu ieguldījumu Pelēču pagasta attīstībā, aktīvu iesaisti sabiedriskajā dzīvē;
 • Modrītei Zepai – par ilggadēju un atbildīgu Galēnu pamatskolas ēdnīcas vadīšanu un aktīvu iesaisti Galēnu pagasta sabiedriskajā dzīvē;
 • Regīnai Ūsānei – par ilggadēju un godprātīgu veselības aprūpes darba pienākumu veikšanu Stabulnieku pagastā;
 • Jānim un Sanitai Anspokiem – par mērķtiecīgu, idejām bagātas komercdarbības attīstību un novada pozitīva tēla veidošanu, vadot bioloģisko saimniecību “Lazdānu mājas ogas”;
 • Sanitai Upeniecei – par atbildīgu un rūpīgu lietvedības darba veikšanu Riebiņu vidusskolā un aktīvu iesaisti Riebiņu vidusskolas un pagasta attīstības veicināšanā;
 • Tatjanai Ļvovai – par profesionālu un godprātīgu darba pienākumu veikšanu SIA “Preiļu slimnīca” un aktīvu dalību iedzīvotāju izglītošanā par sirds veselību;
 • Žannai Ļebedevičai – par ilggadēju, radošu pedagoģisko darbu un ieguldījumu Preiļu 2. vidusskolas jauniešu patriotiskajā audzināšanā.

Apbalvojumu pasniegšana notiks Latvijas Republikas proklamēšanas dienas svinīgajā sarīkojumā 18. novembrī plkst. 19.00 Preiļu novada Kultūras centrā. Sirsnīgi sveicam!