Kultūrā Iedzīvotājiem

Priecājamies paziņot, ka Preiļu Galvenā bibliotēka veiksmīgi startējusi kārtējā Valsts kultūrkapitāla fonda projektu konkursā. Pieteikumu 3. kārtā apstiprināti divi Preiļu Galvenās bibliotēkas projekti: “Literatūra pārsteidz!” un “Rakstnieks, grāmata un es”.

Projekta “Literatūra pārsteidz!” mērķis ir parādīt auditorijai, īpaši jaunai un vidējai paaudzei, ka latviešu literatūra ir dzīva, tā attīstās, spēj aizraut un arī pārsteigt. Projekta ietvaros plānotas trīs tikšanās ar latviešu autoriem un radošām personībām. Šoreiz uz tikšanos aicināsim prozisti, stāstu krājumu un romāna autori Daci Vīganti, latviešu teātra un kino aktrisi, runas pedagoģi un grāmatu autori Zani Daudziņu, literāri dokumentālā raidījuma “Literatūre” veidotājus un vadītājus Gustavu Terzenu un Martu Selecku.

Projekta kopējās izmaksas ir 1240,00 EUR, t.sk. pašfinansējums 440,00 EUR. Projekta īstenošana plānota no 2022. gada 1. novembra līdz 2023. gada 31. maijam.

Ar projektu “Rakstnieks, grāmata un es” Preiļu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa turpina savu galveno misiju – lasīšanas veicināšanu bērnu un jauniešu vidū.  Projektā tiek plānotas 9 tikšanās ar pieciem autoriem: Luīzi Pastori, Agnesi Vanagu, Lindu Nemieru, Žaneti Lazdovsku, Dailu Ozolu. Lai jaunā paaudze apzinātos savas valsts piederību un latvisko identitāti, svarīgi ir iepazīt un zināt nacionālās kultūras vērtības. Viena no tām ir oriģinālliteratūra. Tiekoties ar autoriem, bērni un jaunieši varēs tuvāk iepazīt literārā darba radīšanas procesu, iepazīt autoru daiļradi un personību. Šādi pasākumi veicina vēlmi lasīt, līdz ar to attīstot sevī uzmanības, koncentrēšanās spējas, pašdisciplīnu, palielinot vārdu krājumu, pilnveidojot un bagātinot sevi, atklājot jaunas idejas, zināšanas, radošumu, kas rada lielāku iespēju turpmākā dzīvē gūt panākumus un labklājību. Projekta piedāvājums nodrošina plašāku nozīmīgu kultūras vērtību pieejamību lasītājiem, paplašina Preiļu GB piedāvāto lasītveicināšanas pasākumu klāstu. Grāmatas, ko tikšanās laikā prezentē paši autori, atstāj dziļāku iespaidu uz lasītāju, ļaujot dziļāk ieskatīties saturā, to izprast un analizēt.

Projekta īstenošanas periods iecerēts no 2022. gada 17. novembra līdz 2023. gada 30. jūnijam, tā kopējās izmaksas – 1610 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 260 EUR.

Sekojiet līdzi informācijai bibliotēkas un pašvaldības mājaslapās, kā arī bibliotēkas sociālo tīklu profilos, lai nenokavētu tikšanos ar interesantām personībām! Tiekamies bibliotēkā!

Informāciju sagatavoja projektu koordinatori:

BLN vadītāja Solvita Erta
PGB galvenā bibliotekāre Ērika Grigorjeva