25. februāra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes saistošos noteikumus nr.2021/2 “Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” un noteikumu paskaidrojuma rakstu. Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar grozījumiem vairākos Labklājības ministrijas normatīvajos aktos, kas stājušies spēkā šī gada sākumā.

Labklājības pārvaldes direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Anita Gāga informēja, ka Labklājības ministrijas normatīvajos aktos ir grozīts trūcīgas personas/mājsaimniecības ienākumu slieksnis un doti norādījumi, kādam ienākumu slieksnim jābūt, piešķirot maznodrošinātas mājsaimniecības statusu. Plānots, ka maznodrošinātās personas ienākumu slieksnis Preiļu novadā būs 327 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229 eiro otrajai un nākamajām personām mājsaimniecībā.

Ņemot vērā Labklājības ministrijas norādījumus, pašvaldība saistošajos noteikumos ir tiesīga maznodrošinātai mājsaimniecībai noteikt ienākumu slieksni ne augstāku par 436 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 eiro pārējām personām mājsaimniecībā. Ienākumu slieksnis nedrīkst būt zemāks par likumā noteikto trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni, kas šogad noteikts 272 eiro pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Personas, kuras atbilst maznodrošinātas personas statusam, nevar pretendēt uz pabalstiem, bet viņām ir iespēja saņemt Eiropas komisijas pārtikas pakas, kas arī ir liels ieguvums. Pakas saturs sastāv no higiēnas precēm, pārtikas produktiem, un, ja ģimenē ir skolēni, tad pakas papildus ir nokomplektētas arī ar kancelejas precēm. Maznodrošinātā persona var pretendēt arī uz sociālo vai pašvaldības dzīvojamo platību.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc atzinuma saņemšanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un publicēšanas Preiļu novada pašvaldības bezmaksas informatīvajā izdevumā „Preiļu Novada Vēstis”.

Saskaņā ar apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem tiek atcelti 2016. gada 30. jūnijā pieņemtie Preiļu novada domes saistošies noteikumi “Noteikumi par maznodrošinātas personas (ģimenes) statusa piešķiršanu Preiļu novadā”.

Maija Paegle,

Preiļu novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste