Preiļu novadā Pašvaldībā

Saskaņā ar VSIA “Latvijas Valsts ceļi” audita atzinumu “Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) finanšu līdzekļu izlietojumu Preiļu novadā” un ieteikumu aktualizēt apstiprināto Preiļu novada pašvaldības autoceļu (ielu) fonda nolikumu, 28. janvāra domes sēdē deputāti apstiprināja Preiļu novada domes noteikumus “Valsts budžeta autoceļu (ielu) fonda finanšu līdzekļu izlietošanas kārtība ielu un ceļu uzturēšanai Preiļu novadā”.

Noteikumi apstiprināti, pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otro daļu, likuma “Par autoceļiem” 12. pantu un Ministru kabineta 2008. gada 11. marta noteikumiem Nr. 173 „Valsts pamatbudžeta valsts autoceļu fonda programmai piešķirto līdzekļu izlietošanas kārtība”.

Ar noteikumiem var iepazīties: