Pamatojoties uz Preiļu novada domes izsludināto atklāto projektu konkursu „Mazo un vidējo komercsabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai” un projektu vērtēšanas sēdes protokolu, kārtējā Preiļu novada domes sēdē deputāti piešķīra pašvaldības līdzfinansējumu iesniegto projektu īstenošanai.

Šogad konkursā kopumā tika iesniegti divdesmit trīs projektu pieteikumi, no kuriem astoņpadsmit tika apstiprināti. Atbalstīto projektu līdzfinansējuma summa 2020. gadā sastāda 35877,77 eiro. Ar domes līdzfinansējumu tiks īstenotas dažādu biznesa nozaru uzņēmēju idejas, veicinot šo uzņēmumu darbības paplašināšanos, jaunu pakalpojumu attīstību un darba ražīguma un kapacitātes paaugstināšanos, kā arī jaunas saimnieciskās darbības uzsākšanu. Īstenojot projektus, novadā tiks radītas arī jaunas darba vietas.

SIA “DAN” konkursā piedalījās ar projektu “Apkures sistēmas izbūve angārā Preiļos, Brīvības ielā 81”. Projekta īstenošanas rezultātā tiks ierīkota apkures sistēma ražošanas telpās, tādējādi uzlabojot ražošanas apstākļus. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 9062,79 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.

Būvniecības jomas uzņēmums SIA “K9” piedāvātā pakalpojuma klāsta paplašināšanai projekta īstenošanas gaitā iegādāsies mini iekrāvēju. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6500 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.

SIA “NESTER CUSTOM” projektā “Krāsošanas kameras iegāde un jauna Krāsošanas centra izveidošana” iegādāsies krāsošanas kameru, veicinot pakalpojumu sniegšanas kvalitātes un efektivitātes paaugstināšanu un jaunu klientu piesaisti. Projekta rezultātā tiks radītas trīs jaunas darba vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 8028,86 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.

SIA “Volmārcentrs” tipogrāfijas pakalpojumu nodrošināšanai iegādāsies sublimācijas printeri, termopresi, perforācijas un iesiešanas mašīnu, Corel Draw 2019 dizaina programmatūru, griezējploteri un portatīvo datoru. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6508,15 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.

SIA “Kaķu sēta” projekta rezultātā izveidos bērnu pasākumu organizēšanas vietu un iegādāsies maskas, rotaļu komplektu ar slidkalniņiem un labirintu ejām un bumbu baseinu ar bumbām. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 6336,90 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 3000 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Kristīne Stašulāne konkursā piedalījās ar projektu “Lauku SPA “LabaSajūta” teritorijas labiekārtošana”. Projekta īstenošanas rezultātā tiks veikti bruģa ieklāšanas darbi lauku SPA “LabaSajūta” teritorijas labiekārtošanai. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5768,07 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2884,04 eiro.

SIA “Labi Jumti” uzņēmuma darbības efektivizācijai, atvieglojot jumta montāžas darbus, iegādāsies alumīnija torni montāžas darbu veikšanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2926,44 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 1463,22 eiro.

Z/S “Mazie Gavari” projekta “Pārstrādātās dārzeņkopības produkcijas realizācijas uzlabošana” realizēšanas gaitā iegādāsies krāsu uzlīmju un etiķešu printeri pārstrādātās produkcijas vizuālā noformējuma uzlabošanai un sortimenta paplašināšanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1128,92 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 564,46 eiro.

Saimnieciskās darbības veicējs Rainers Džeriņš, kurš sniedz makšķerēšanas gida pakalpojumus Preiļu novadā un Latgales reģionā, iegādāsies piekaramo laivas dzinēju un eholoti. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3444 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1722 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Santa Logina konkursā piedalījās ar projektu “Foto pakalpojumu nodrošināšana, foto kursu un plenēru rīkošana dažādām vecuma grupām”, kura īstenošanas gaitā iegādāsies aprīkojumu kvalitatīvu foto pakalpojumu nodrošināšanai: pilna kadra foto kameru, fiksētā foto objektīvu, tele foto objektīvu, pilna kadra kameras bateriju turētāju, video/foto kameru 360 un turētāju un bateriju, foto pastāvīgā gaismas ar statīvu un kameras turētāju, specializētā foto somu. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4481,31 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 2240,66 eiro.

SIA “Latgales guļbūve” projekta “Ražošanas ceha paplašināšana” īstenošanai iegādāsies frontālo iekrāvēju esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanai. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 5045 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 2522,50 eiro.

SIA “Olūts”, realizējot projektu, ierīkos apkures sistēmu uzņēmuma biroja ēkā īres pakalpojumu sniegšanas kvalitātes uzlabošanai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2490 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 1245 eiro.

SIA “SS ANRI”, veicinot sniegtā pakalpojuma klāsta palielināšanu un jaunu klientu piesaistei, iegādāsies hidrošļūteņu presi. Projekta rezultātā tiks radīta viena jauna darba vieta. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3865 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 1932,50 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Sintija Logina projekta “Iekārtu papildināšana Porcelāna darbnīcai” īstenošanas rezultātā iegādāsies plasta rulli un fotokameru kvalitatīvai porcelāna izstrādājumu ražošanai un tirdzniecības attīstībai. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1809,90 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 904,95 eiro.

SIA “Primo KK” esošo pakalpojumu un produktu ražošanas efektivitātes paaugstināšanai un produktu pašizmaksas samazināšanai iegādāsies pārslu ledus ģeneratoru. Projekta kopējās izmaksas sastāda 4248 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 2124 eiro.

SIA “Latgales finanšu konsultācijas”, veicinot uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un izpildes ātrumu, ar projekta palīdzību iegādāsies divus datorus ar Microsoft Windows operetājsistēmas licenci, četrus monitorus un printeri. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1460 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 730 eiro.

Saimnieciskās darbības veicēja Lilita Kivleniece, realizējot projektu ”Skaistuma studija “LiepuZiedi””, sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un jaunu pakalpojumu ieviešanai, iegādāsies skaistumkopšabas salona aprīkojumu – vitrīnas kopā ar kases galdu, kases aparātu, friziera krēslu un izlietni, kosmetologu aparātu “Portatīvais RF un mezoterapija”. Projekta rezultātā tiks radītas trīs jaunas darba vietas. Projekta kopējās izmaksas sastāda 3379,49 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 1689,75 eiro.

SIA “MVS+” iegādāsies datortehniku un aprīkojumu (portatīvo datoru, krāsaino printeri, laminatoru) ar mērķi paaugstināt pakalpojumu sniegšanas efektivitāti un dažādojot pakalpojumu klāstu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 1709,37 eiro (bez PVN), pašvaldības līdzfinansējums – 854,69 eiro.

Līdzfinansējumu projektiem finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pieļaujamā domes līdzfinansējuma intensitāte viena atbalsta pretendentam vienam projektam ir līdz 50% no projekta pieteikuma budžeta. Viena atbalsta pretendentam vienam projektam maksimāli pieļaujamais domes līdzfinansējuma apmērs ir 3000 eiro.

Konkurss Preiļu novada pašvaldībā tiek organizēts kopš 2011. gada, līdzfinansējot 64 projektus, kuru īstenošanai pašvaldība līdzfinansējusi 82009,84 eiro. Konkurss tiek rīkots ar mērķi sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmējdarbības (izņemot lauksaimniecību) attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus, ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu esošās saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvus ienākumu avotus un palielinātu ienākumu līmeni Preiļu novada teritorijā.

7. jūlijā notiks svinīga līgumu slēgšana ar finansējuma saņēmējiem.

Jolanta Upeniece,
Preiļu novada domes mājaslapas satura redaktore